Sveikiname Arną Jodelį!

2021-06-22
5b klasės mokinys Arnas Jodelis dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos draugijos ir Lituanistų sambūrio oraganizuotame rašinio konkurse ,,Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą" ir, nors buvo jauniausias iš dalyvių, užėmė trečią vietą. Sveikiname nugalėtoją ir jį ruošusią mokytoją Eleną!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas