Susitikimai su mokinių tėvais

2022-09-13
Mūsų Gimnazijos bendruomenės: administracijos ir mokytojų susitikimai su moksleivių tėvais prasidėjo! Ačiū, mieli tėveliai, kad einame viena kryptimi, kartu siekdami akademinių pasiekimų, puoselėdami ilgaamžę žydų tautos kultūrą ir tradicijas bei auklėdami jaunąją kartą dorais ir garbingais žmonėmis!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas