STEAM – Pažink, tyrinėk, atras

2022-04-24
Jau rytoj vėl visi susitiksime ir kartu tęsime įdomiausias keliones į mokslo ir meno žinių bei praktikos pasaulį! O kokios kelionės pačios įdomiausios? Aišku, kad STEAM (angl.) – „Science“ – mokslas, „Technology“ – technologijos, „Engineering“ – inžinerija, „Arts“ – menai ir kūryba ir „Math“ – matematika. Juk žinias, gautas STEAM pamokos metu, galime sėkmingai taikyti gyvenime!
Išeidami atostogų, mūsų patys žingeidžiausi jaunieji mokslininkai iš „Varniuko laboratorijos“ („laboratorijos vedėja“ – mokytoja Egidija Žukauskienė) žadėjo poilsio metu namuose išbandyti tai, ko išmoko STEAM dienų metu: matuoti masės centrus ir kūnų tankius. Ir grįžę, mums apie tai papasakoti!
O tiems, kas pamiršo, primename, kad:
👉Tankis – fizikinis dydis, rodantis medžiagos masę tūrio vienete. Kuo didesnis tankis, tuo daugiau masės tenka tūrio vienetui.
👉Masės centras – sutelktų jėgų centrinis taškas, per kurį eina kūno dalių sunkio jėgų atstojamoji. Sąvoką „svorio centras (masės centras)“ pirmasis pavartojo garsusis Archimedas, teigęs, jog tai yra taškas, už kurio pakabintas kūnas yra pusiausviras.⚖️
Visiems linkime vidinės pusiausvyros ir svaraus žinių „tankio“!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas