Šiuolaikinė pamoka ugdant mokinių kompetencijas

2023-12-20
Gimnazijos mokytojai gruodžio 19 d. susirinko pasidalinti patirtimi ir pasimokyti vieni iš kitų. Metodinę dieną pradėjome gražiu motyvuojančiu pasakojimu.
Tai istorija apie mokytoją, kuris pasiūlė savo mokiniui pagroti dūdele. Šioji ėmė skleisti baisius garsus! Mokinys labai savimi nusivylė, bet mokytojas jį guodė:
- Tu nesi nevykėlis. Tiesiog tau reikia šiek tiek pasimokyti.
- Kas gi nuo to pasikeis?
- Iš tiesų, nelabai daug kas. Tu būsi tas pats, tavo rankos tos pačios, dūdelė ta pati ir skylutės joje toj pačioj vietoj. Bet melodija bus visiškai kitokia!
Mokytojai pasiskirstė į grupes ir stebėjo nufilmuotas kolegų, vadovėlių autorių mokytojos metodininkės E. Žukauskienės ir mokytojų ekspertų I. Viltrakienės ir M. Tamošaičio pamokas. Vėliau diskutavo, kokios kompetencijos buvo ugdomos pamokos metu, aptarė ugdymo aplinkas ir priemones, taikytus mokymo metodus, vertinimo bei įsivertinimo atvejus pamokoje.
Mokytojai mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį – dalintis įžvalgomis ir kelti klausimus, padedančius šiuolaikiškai ugdyti mūsų mokinius.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas