Simchat Tora

2021-09-29
Kai Sukoto šventė baigiasi, švenčiama Simchat Tora (Toros džiaugsmas). Tokiu būdu pagerbiamas svarbiausias judaizmo tekstas ir relikvija. Šiandien minima šventė primena Toros gavimą dykumoje; šis įvykis žydų bendruomenę įtvirtino kaip „Knygos tautą“. Tautos gyvenimas yra įprasmintas Toros įstatymu. Sinagogoje saugomi Toros ritiniai yra puošiami brangių audeklų įdėklais, karūnomis, sidabriniais ir paauksuotais skydais.
Per šventę Simchat Tora iš Aron kodeš išimami Toros ritiniai ir su jais pradedama iškilminga procesija sinagogoje ir aplink ją – hakafot. Paskui ritinius nešančius vyrus eina moterys ir vaikai; visi jie siekia ritinį paliesti ar jį pabučiuoti. Vyrai šoka su Toros ritiniais, vaikams yra dalijami saldumynai ir vėliavėlės, kurios simbolizuoja 12 Izraelio genčių. Vaikams ir paaugliams Simchat Toros ritualas yra ypač svarbus – skaitant pirmąjį skyrių jie yra kviečiami prie Toros. Visi vaikai užlipa ant bimos, kur juos apjuosia vienu talitu.
Simchat Tora šventės metu išreiškiama bendruomenės meilė ir pagarba Toros knygai.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas