Šiandien gėlių, plojimų ir padėkų diena

2023-08-30
Šiandien gėlių, plojimų ir padėkų diena – išeinantiems ir naujiems Mokytojams, o taip pat švenčiantiems apvalius mokytojavimo jubiliejus.
Šiandien ir į(si)kvėpimo diena. Mokytojai klausė Janušo Korčako žodžių apie mokėjimą mylėti svetimus vaikus: „Tik mylintys gali reikalauti, o nemylintys geriau net neglostytų galvos“. Pasak direktorės, mokykla – mūsų namai, čia auginame vaikus lygiai taip pat, kaip ir tuos, kurie laukia kitu adresu po darbo.
Šiandien ir šimto darbų darbelių diena. Bet apie tai istorija nutyli.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas