Shabbat Shalom!

2023-02-03
„Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום“, – linki ir maži, ir didesni mūsų Gimnazijos mokiniai, surengę nuostabius pasirodymus, skirtus sekmadienį prasidedančiai Tu bi-Švat – Medžių naujųjų metų šventei! Ačiū visiems!
🍎Pagal žydų religinį kalendorių pavasario šventė Tu bi-Švat pažymima 15-tą Švato mėnesio dieną.
🍎Šventės pavadinimas susideda iš žodžio שבט (Švat), prielinksnio ב, reiškiančio priklausomybę (analogiškai angliškiems „of“ ar „in“) beigi raidėmis žymimų dviejų raidžių, ט (tet) ir ו (vav), kurių numerologinė vertė yra 9 ir 6, o suma – 15. Taigi, verčiant iš hebrajų „Tu bi Švat“ (arba Tu b‘Švat) reiškia tiesiog „Švato mėnesio 15-oji“.
🍎Šiais metais Tu bi-Švat minimas vasario 5-6 dienomis. Lietuvoje tokiu metu – pats viduržiemis, dažnai minusiniai speigai ir sniegas, o Pažadėtoje žemėje jau palengva pavasarėja. O ši šventė yra susijusi būtent su augalais, ypač medžiais.
🍎Tu bi-Švat, kaip ir kiekviena žydiško kalendoriaus šventė, turi daug prasmių.
🍎Istoriniu požiūriu tai žemdirbių šventė, šiandien plačiai pažymima kibucuose, Izraelio ūkininkų komunose. Tarptautinėje žiniasklaidoje šventė dažniausiai vadinama Izraelio Medžių sodinimo diena (arba „Medžių naujaisiais metais“).
🍎Tu bi-Švat minima Mišnoje ir vadinama vienu iš keturių metų pradžių. Tradicinis Tu bi-Švat sederis baigiasi malda: „Tegul visos kibirkštys, išsklaidytos mūsų rankų, mūsų protėvių rankų, ar pirmojo žmogaus nuodėmės skinant vaisius, bus sugrąžintos ir įtrauktos į didingą Gyvybės medžio (Ets Haiym) galią“.
🍎Simbolinė šventės reikšmė dažnai prisimenama, pradedant ką nors, nebūtinai susijusio su organika, tačiau tikintis, kad šitai gyvens kaip gyvas organizmas.
🍎 Medžių sodinimas, ypač pabrėžiant vaikų įtraukimą, jau nuo XIX amžiaus pabaigos tapo skiriamuoju ženklu sionistinio ir religinio atgimimo, vykstančio Izraelio žemėje.
🍎Tačiau didžiausias indėlis, apsodinant Pažadėtąją žemę, neabejotinai priklauso Žydų nacionaliniam (tautiniam) fondui, kurį 1901 metais Bazelyje (Šveicarija) įkūrė Sionistų kongresas. Idėją steigti fondą, kuris pirktų žemę Izraelyje, padėtų ten apgyvendinti žydus, vystytų reikalingą infrastruktūrą, dar Pirmajam sionistų kongresui (1897 m.) pasiūlė Hermanas Šapira (Zvi Hermann Hirsch Schapira (1840–1898), vėliau tapęs garsiu matematiku. Beje, jis gimė Eržvilke, gyveno Tauragėje, Kaune bei Vilniuje. O pirmąją dovaną fondui įteikė Rusijos sionistų vadovas vilnietis Isakas Goldbergas. Už jo paaukotus pinigus Palestinoje buvo nupirkta 20 hektarų žemės. Beje, Lietuvos Centriniame archyve yra saugoma Pažyma apie Palestinos žydų fondams – Pamatinio Palestinos fondo (Karen hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Keren Kaymeth LeIsrael) – remti draugijos fondą Nr. 590.
🍎Iki šiol per Tu bi-Švat Žydų nacionalinio fondo organizuojamose akcijose kasmet dalyvauja daugiau kaip milijonas izraeliečių. Fondo rūpesčiu pasodinta daugiau nei 260 milijonų medžių ir jo veikla labai prisidėjo prie to, kad Izraelis tapo vienintele šalimi pasaulyje, kuri per praėjusį šimtmetį padidino savo medžių populiaciją.
Didžiuojamės, kad mūsų didelė ir draugiška Šolomo Aleichemo šeima savo širdyse visada kartu per Šabatą. 👏
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas