Savanorystės mugėje – bendrystės paieškos

2023-11-24
Gimnazijos Mokinių taryba organizavo Savanorystės mugę, į kurią sukvietė įvairias nevyriausybines organizacijas ir moksleivius susipažinti ir apsikeisti idėjomis.
Vaikams prisistatė „Mamų unija“, Lietuvos žydų skautai, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ir kitos organizacijos. Mugėje jos „pardavinėjo“ galimybę daryti gerus darbus, o mokiniai turėjo socialinių valandų valiutos, kurią norėtų išleisti.
Bet svarbiausia, kad išlošia visuomenė!
Šaunuoliai, Mokinių taryba, puiki idėja ir išpildymas!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas