Šabatas Toros garbei

2023-10-06
Simchat Tora – džiaugsmo šventė! Todėl šiandien per Šabatą ir pasilinksminom! Ketvirtokai linksmai pašoko, aštuntokai surengė smagų spektaklį apie žydų tautos istorijos pamokas ir gautus dvejetus.

Tora yra svarbiausia knyga žydų gyvenime – šios šventės metu jai išreiškiama meilė ir pagarba Toros knygai. Ji puošiama brangių audeklų įdėklais, karūnomis, sidabriniais ir paauksuotais skydais.

● Skaitantis Torą žmogus stovi ant specialios pakylos, vadinamos bima, o eilutes vedžioja specialia lazdele, kad ritinėlio neliestų rankomis.
● Netinkantys skaitymui ar sugadinti ritinėliai nėra išmetami, o sudedami tam specialiai skirtoje sinagogos vietoje arba palaidojami žydų kapinėse.
● Po vakarinio skaitymo iš aron kodeš išimamas visas Toros ritinėlis ir sinagogoje suo juo pradedama iškilminga procesija bei šokiai.

Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas