Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl Grigorijaus Kanovičiaus skaudžios netekties

2023-01-21
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches ir visa bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl garsaus žydų rašytojo, dramaturgo, vertėjo Grigorijaus Kanovičiaus skaudžios netekties.
„Grigorijaus Kanovičiaus kūryba buvo itin gerbiama ir mėgiama mūsų mokyklos bendruomenės. Mokiniai su didžiuliu susidomėjimu skaitė jo kūrinius, statė pagal juos spektaklius bei rengė diskusijas rašytojo vaizduojamų litvakų kartų gyvenimo, istoriškai sunkiu 20 amžiaus laikotarpiu, temomis, – teigė Ruth Reches. – Ugdydami atjautą, mes visi kartu išgyvenome rašytojo jautriai perteiktus Holokausto žiaurumus. Sėmėmės išminties iš gilios, turtingos žydų kultūros, šimtmečius puoselėtos Lietuvoje, patirties“.
„Girdėjau per savo karjerą žydų priekaištų: labai liūdnai pasakoji, nėra Šolom Aleichemo humoro. Atsakydavau, kad esu rašytojas po Osvencimo”, – taip pats save apibūdindavo išskirtinio talento rašytojas.
Grigorijus Kanovičius išliks mūsų atmintyje kaip žmogus, kuriam visada rūpėjo šiuolaikinio pasaulio santarvė ir bendrystė. Prisiminsime jį kaip kūrėją, kurio skvarbus, pagarbus žvilgsnis į pasaulio netobulumus vis dėlto teikė vilties, kad mūsų visų bendromis pastangomis blogis būtinai bus nugalėtas.
Nuoširdžiai užjaučiame Grigorijaus Kanovičiaus šeimą ir artimuosius šiuo sunkiu netekties metu.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas