Projektas Bar/Bat Bicva

2021-06-18
"כי נר מצווה ותורה אור"
ולבני המצווה ברכות ושיר מזמור
היום אתם עוברים
אל עולם הבוגרים
:היום הזה-יאמרו לכם ההורים
"...ברוך שפטרני מעונשו של זה"
וזה מתקבל בהבנה, וזה מתקבל יפה

Kiekvienais metais 7 klasių mokiniai švenčia savo Bar/Bat micvą – simbolinį įžengimą į suaugusiųjų pasaulį. Berniukai, sulaukę trylikos metų, o mergaitės – dvylikos pagal judaizmo tradicijas laikomi pilnamečiais. Bar micva, išvertus pažodžiui, reiškia „įstatymo sūnus“, Bat micva – „įstatymo duktė“, nes nuo šio laiko vaikai tampa atsakingi už visų Toros įstatymų laikymąsi.
Šiais metais Bar/Bat micvos šventė buvo kiek kitokia. Mokiniai su puikiais ekskursijų vadovais Viljamu Žitkausku ir Danieliumi Gurevich gilinosi į žydiško Vilniaus paslaptis. Šventę baigė pikniku mokyklos kieme, kur Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės projektų koordinatorė Žana Skudovičienė vaikus vaišino desertais.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas