Programa „Savanoriai tėvams”

2022-09-28
Programa „Savanoriai tėvams” – mokyklos psichologė Beata Višniak-Bakšienė rekomenduoja!
„Dažnai vaikus auginantys tėvai rūpinimąsi savo emocine savijauta „nustumia į šoną“ – jiems svarbesni atrodo vaikų ar gyvenimo partnerių poreikiai, darbai, kitos pareigos. Taip bėga laikas, o vienišumas, susikaupę sunkumai vis labiau ima slėgti pečius, – teigia psichologė. – Tam, kad sudėtingą etapą išgyventi būtų lengviau, pagalbą ir palaikymą tėvams – programoje „Savanoriai tėvams“.
Programos tikslas – mažinti patiriamą vienišumą ir į programos dalyvio gyvenimą atvesti bent vieną žmogų, kuriam nuoširdžiai rūpi, kaip jis jaučiasi. Tuo pačiu programa siekiama parodyti, kaip svarbu tėvams pasirūpinti savo emocine savijauta tam, kad laiminga būtų visa šeima.
Dalyvavimas programoje yra nemokamas, o visa apie save pateikta informacija yra konfidenciali.
Kas gali dalyvauti? 
Programoje „Savanoriai tėvams“ laukiami moterys ir vyrai, kurie turi mažamečių vaikų ar jų laukiasi, ir šiuo metu išgyvena sudėtingą gyvenimo etapą, jaučiasi vieniši. Nesvarbu, su kokia problema kasdienybėje susiduria asmenys – per mažai jų niekada nebūna. Svarbu tik tai, kad programos dalyvis turėtų noro ir galimybių su savanoriu bendrauti ilgesnį laikotarpį – bent pusę metų.

Daugiau informacijos.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas