Patirtinis mokymasis

2022-04-09
Patirtinis mokymasis – kai daugiausia dėmesio skiriame subjektyviai patirčiai, gyvenime pritaikomų bendrųjų kompetencijų tobulinimui.
„Gera, kai pasaulio pažinimo pamokoje visi kartu su mylima auklėtoja Egidija Žukauskiene tyrinėjame... senųjų amatų paslaptis!“, – teigia be galo susidomėję ir pamokoje kepėjais, puodžiais, batsiuviais, juvelyrais, žaislininkais, kirpėjais bei kitų krypčių amatininkais tapę mūsų Gimnazijos 3A mokinukai.
Mokytoja Egidija nuoširdžiai džiaugiasi! Ji yra įsitikinusi, kad pats efektyviausias mokymasis – patirtinis mokymasis. „Pamokoje „Senieji amatai“ mano mokiniai turėjo ne tik puikią galimybę pristatyti savo amatus, bet ir visi drauge juos išbandyti“.
Patirtinis mokymas(is) – ugdymosi procesas, kuris neatsiejamai susijęs su besikeičiančia veikla, sąlygos, veiksmo ir rezultato santykio kompleksiška refleksija ir naujai atrandamo, turimo žinojimo ir patirčių sujungimas (Kirchhöfer, 2004).
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas