Pasitinkame naują šventę: Simchat Tora!

2022-10-18
Nuostabiausių žydų tautos rudens švenčių banga ir toliau gražiai ritasi per mūsų Pasaulį, nešdama svarbią žinią – atsisveikinę su linksmu Sukkotu vis kartu pasitinkame naują šventę: Simchat Tora! Nuoširdžiai visus sveikiname!
Bet prieš tai... Maloniai kviečiame dar kartą drauge pasidžiaugti prisiminimais apie Sukkot renginius mūsų Gimnazijoje.
Mūsų bendruomenėje Sukkotas visada užima garbingą vietą. Su džiaugsmu rengiami ne tik įspūdingi šiai šventei skirti šabatai, bet apie šventės papročius mokiniai mokosi hebrajų pamokose, o mokytojai – jiems skirtose Žydų švenčių tradicijų pamokose.
Bet visų svarbiausia... Mes pastatėme savo mokyklos kieme Sukkah – šventės palapinę! Tai bendras projektas, kuriame dalyvavo: Lietuvos žydų skautai, kuriems vadovauja Adomas Michail Kofmanas, mūsų Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT mokyklos vaikai o taip pat: Aleksandr Tiomkin (Vilniaus Vingio tuntas, Perkūno draugovė), Audrius Vainonis (Vilniaus Vingio tuntas, suaugusiųjų skautybėje „Šventaragio“ gildija), Michail Adomas Kofman (Panevėžio krašto Simono Daukanto skautų vyčių draugovė), Nojus Vainonis (Vilniaus Vingio tuntas), suaugusiųjų skautybėje „Šventaragio“ gildija, Agota Šukytė, Mishel Chaikova ir kt.
Visiems nuoširdžiai dėkojame!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas