Natalijos Cheifec paskaita apie Pesach šventę

2021-03-25
Labai nuoširdžiai dėkojame edukatorei Natalijai Cheifec už skaitytą paskaitą apie Pesach šventę mūsų gimnazijos mokiniams ir mokytojams. Pasakojimas buvo toks įdomus, kad laikas praslinko labai greitai.
Natalija, Jūs visada laukiama mūsų gimnazijoje!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas