Mokytojų tarybos posėdis

2021-08-31
Mokytojų tarybos posėdis – ne tik praėjusių metų ugdymo veiklos aptarimas ir pasirengimas naujiesiems 2021–2022 mokslo metams. Tai - tikra šventė čia jau daug metų dirbantiems ir ką tik prie kolektyvo prisijungusiems naujiems nariams. Gimnazijos direktorė Ruth Reches padėkojo visiems, reikšmingai prisidėjusiems prie mokyklos pažangos, pasiektų gerų mokslo rezultatų, prie kabinetų atnaujinimo ir įdomios vasaros veiklos organizavimo. „Linkiu, kad naujieji mokslo metai būtų saugūs, sveiki, kupini nesibaigiančio pažinimo džiaugsmo ir naudingos kūrybinės mokyklos bendruomenės veiklos, – teigė ji. – Tegul mokykla būna ta vieta, į kurią visada norisi grįžti!"
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas