Mokslo metų baigimo šventė

2024-06-17
Nors lietaus grėsmė parginė visus iš vasariško kiemo į Aktų salę, čia mokslo metus palydėjome ne mažiau linksmai ir iškilmingai! Pasidžiaugėme vieni kitais, pasveikinome savo geriausius, aktyviausius ir padariusius didžiausią asmeninę pažangą.
Patys geriausi mūsų gimnazijos mokiniai iš direktorės Ruth Reches rankų priėmė ne tik padėką už ypatingai gerą mokymąsi, bet ir pažangos premiją – 50 Eur.
Susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo mokyklos choras ir popgrupė. Už aktyvią veiklą gimnazijoje bei gimnazijos vardo garsinimą Vilniaus mieste ir už jo ribų buvo įteiktos padėkos ir saldi dovana mokyklos kolektyvams bei jų vadovėms – Ūlai Zemeckytei bei Natalijai Rapoport.
Padėkų atsiimti ant scenos lipo 5-11 klasių puikiai ir gerai besimokantys mokiniai, atskirai padėkota buvo ir tiems, kurie pasižymėjo aktyvia veikla savo klasės ir gimnazijos gyvenime.
Mokyklos gyvenime itin svarbų vaidmenį vaidina tėvai. Kartu bendradarbiaudami, rūpindamiesi savo vaikų mokymusi tėvai ženkliai prisideda prie geresnių mokymosi rezultatų. Dėkojame tėvams už jų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą ir bendruomenę!
Gražios vasaros, pasimatysime rugsėjį!

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas