Metodinė mugė „Kolega – kolegai“

2022-06-12
Mokslo metų pabaiga – tai ne tik mokinių darbo rezultatai. Visų pirma, tai reikšmingos mokytojų sukauptos patirties apibendrinimas, noras aptarti gerąją praktiką bei mokėjimas kartu nugalėti iššūkius. 💐
„Didžiuojamės, kad Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokytojai, efektyviai dirbdami kartu, nuolat pasidalina sukauptomis žiniomis ir patirtimi bei sėkmingai įgyvendina mokyklos prioritetus“, – teigia direktoriaus pavaduotoja Tamara Lukoševičienė, drauge su kolegomis organizavusi metodinę mugę „Kolega – kolegai“.
Ar žinote, kad:
👉Kiekvienas mokytojas kažkada buvo mokiniu!
👉Kiekvienas nugalėtojas kažkada buvo pralaimėtoju!
👉Kiekvienas ekspertas kažkada buvo pradedančiuoju!
Tačiau jie visi turėjo pereiti tiltą, kuris vadinasi mokymasis! 😍
Gimnazijos direktorė, dr. Ruth Reches nuoširdžiai dėkoja visiems mugės organizatoriams, pranešėjams, dalyviams ir svečiams už nuolatinį tobulėjimą ir puikų kolegiškumą, už mokėjimą mokytis ir mokyti kartu: „Mūsų mugėje visi drauge aptarėme šiuolaikinius metodus pamokoje, naudojamus kiekvieno mokytojo praktikoje. Kas, neabejotinai, ir yra mokinio sėkmės garantas. Ačiū visiems kolegoms!“.

Metodinės mugės pranešėjai ir jų temos:
👉A. Navicakitė, Biomedicinos mokslų daktarė, Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos veiklos metodininkė.
„Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo projektas, pokyčiai ir iššūkiai“
👉Mūsų Gimnazijos STEAM kūrybinė grupė
„Trumpametražis filmas „Pažink, tyrinėk atrask!”
👉E. Žukauskienė, pradinių klasių mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui
V. Cymliakova, matematikos mokytoja
„STEAM ugdymo metodų taikymas gimnazijoje“
👉V. Macienė, pradinių klasių mokytoja
„Išmaniųjų programėlių nauda ugdymo procese“
👉K. Malinkienė, geografijos mokytoja
„Vizualinio mąstymo metodas įvairių dalykų pamokose“
👉V. Rasimatė, anglų kalbos mokytoja
„Interaktyvūs mokymo metodai“
👉J. Paliukevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja
R. Sakalauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja
„Ekspertų“ metodas įvairių dalykų pamokose“
👉R. Judickienė, pradinių klasių mokytoja
„Integruotos pamokos su PJ LIBRARY knygomis“
👉A. Davidavičius, Žydų tautos istorijos ir tradicijų mokytojas
„Išorinio ir vidinio pastoliavimo metodai mokinių bendradarbiavimui didinti“
👉E. Karčiauskienė, dailės mokytoja
„Meno terapija“
👉V. Tarailienė, kūno kultūros mokytoja
M. Mikutavičius, kūno kultūros mokytojas
„Sportas – visada sveikata ir džiaugsmas“
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas