Linksmo Sukoto!

2023-09-29
Vakar gimnazijos kieme išdyko Sukoto palapinė – kviečiame visus pasisvečiuoti!

KO GALBŪT NEŽINOJOTE APIE SUKOTĄ:
● Sukotas – dar viena pagrindinių žydų švenčių, kuri šiemet prasideda rugsėjo 29 d. ir tęsiasi ištisą savaitę. Šia švente žydai pamini savo tautos kelią į laisvę.
● 7 dienas žydų šeima privalo sėsti prie stalo, o šiltesniuose kraštuose ir pagyventi sukoje – t.y. laikinai tik šiai šventei suręstoje palapinėje. Suka primena, kad žydai turėjo keturiasdešimt metų klajoti po Sinajaus dykumą, glausdamiesi palapinėse ir neturėdami nuolatinės gyvenamosios vietos.
● Kodėl žydai, buvę egiptiečių vergai, Pažadėtosios žemės ieškodami klajojo net 40 metų – juk Egiptas nuo vakarinio Jordano kranto nėra taip jau toli... Esmė slypi giliau. Dievas nenorėjo, kad žydai savo žemę pasiektų anksčiau. Per 40 metų turėjo išnykti tauta, kuri buvo vergai. Naujoji karta grįžo į savo žemes jau laisva nuo vergovės.
● Per Sukotą vynas skiedžiamas vandeniu. Stiprus vynas ir pati taurė simbolizuoja D-vo nuosprendį, bausmę. Tuo tarpu vanduo, gyvybės skystis, simbolizuoja pasigailėjimą. Po rūsčių atpirkimo ir nuosprendžio dienų, kurios tęsiasi nuo žydų Naujų metų iki Jom Kipuro, per Sukotą žydai stengiasi sužadinti D-vo gailestį ir sušvelninti skirtas bausmes.
● Kabalistinėse knygose dešinė pusė simbolizuoja gailestingumą, kairė (nuodėmingoji) – bausmę. Įsižiūrėjus, žodžio „taurė“ rašmenys „žiūri“ į kairę, taigi bausmės link. Tačiau jei ta taurė yra palapinėje – sukoje, tuomet žodžio rašmenys tarsi apsisuka iš kairės į dešinę, ir dabar jau laimi gailestingumas.
● Trisienės palapinės dygsta netikėčiausiose vietose – centrinėse miestų aikštėse, prie namų, parduotuvių, parkuose ar net balkonuose...
● Suką statyti tinka bet kur šalia namų, svarbu, kad jai niekas neužstotų dangaus. Sienos negali viršyti 3 metrų aukščio, užtat palapinės ilgis bei plotis – neribojami! Sienas galima statyti iš bet kokių medžiagų, o uždengti – bambuko stiebais, kukurūzų kamienais, nendrėmis, skiedromis ir pan.
● Pagal tradicijas, palapinės stogą geriausia dengti palmių šakomis, tad prieš šią šventę Izraelyje vyksta intensyvi jų prekyba... Jos gabenamos milžiniškais sunkvežimiais, mat žydai pasiryžę mokėti daugiau už tas palmių šakas, kurios atvežtos iš Egipto.
● Skatinama per šią šventę prie bendro stalo pakviesti varguolių.
● Per Sukotą Izraelyje dauguma įmonių uždaromos visai savaitei, kitos dirba pusę dienos.
● Sukoje statomas stalas, o sienos išpuošiamos keturiais simbolinę reikšmę turinčiais augalais: citrono vaisiumi (hebr. Etrog), palmės (hebr. Lulav), gluosnio (hebr. Arava) bei mirtos (hebr. Hadas) šakelėmis, kurios simbolizuoja vieningumą ir atsakomybę vienas už kitą.

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas