Krištolinės nakties minėjimas

2021-11-12
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai mini aštuoniasdešimt trečiąsias Krištolinės nakties metines.
Papasakota tragiška mergaitės Loros ir jos lėlės Ingos istorija – tik viena iš tūkstančio pogromo istorijų, kurioms negali likti abejingas...
Krištolinė naktis (vok. Kristallnacht) – pogromas 1938 m. lapkričio 9-10 d. naktimis, kai Vokietijos naciai planingai puolė žydus ir naikino bei grobė jų turtą. Ironiškas pavadinimas prigijo dėl rytą po pogromo gatvėse likusių sudaužytų žydų krautuvių vitrinų stiklo šukių.
Krištolinė naktis tapo Trečiojo Reicho žydų naikinimo politikos pradžia.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas