Krištolinė naktis

2021-11-10
Krištolinė naktis - 1938 m. lapkričio 9 - 10 d. naktimis vykęs pogromas, kuomet Vokietijos naciai planingai puolė žydus ir naikino bei grobė jų turtą. Niokojant žydų turtą gatvės buvo nusėtos šukėmis, todėl prigijo „Krištolinės nakties“ pavadinimas.
1938 m. lapkričio 10 d. labai ankstų rytą šešiametis Menachemas Mayeris vilkėdamas tik pižama, drebėdamas iš šalčio stovėjo ant šaligatvio ir žiūrėjo, kaip uniformuoti jaunuoliai pro sinagogos pirmojo aukšto langą meta baldus, o jo tėvas, kantorius, skubėjo pakilti laiptais, norėdamas išsaugoti drabužius ir kitus daiktus. Šturmavusiųjų vyresnysis ką tik atėjo ir liepė jaunuoliams sudeginti pastatą.
Jau kurį laiką Menachemas Mayeris ir jo vyresnysis brolis Fredas vengė daugumos vaikų savo kaimynystėje. Neperseniausiai grupė vaikinų užpuolė Menachemą, sumušė ir įstūmė į dilgėlių krūvą. Prieš tai keli kaimo vaikai bandė paskandinti Fredą upėje. „Tai buvo mano pasaulis“, – sako Menachemas Mayeris, gimęs likus metams iki Hitlerio išrinkimo Vokietijos kancleriu. "Aš kitokio nepažinojau."
1938 m. lapkričio 9 - 10 dienomis 1000 žydų buvo subadyti peiliais, sušaudyti arba nusižudė. Menachemo Mayerio tėvas buvo vienas iš 30 000 vyrų, suimtų ir išvežtų į koncentracijos stovyklą. Po mėnesio Karlas Mayeris grįžo namo. Jo galva buvo nuskusta, jis buvo beviltiškai liesas ir avėjo tik vieną batą.
Krištolinė naktis buvo pabaigos pradžia.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas