Konferencija „Vilnius 700: kuriant geresnę ateitį neramiame pasaulyje“

2023-09-08
Praeities pamokos ir ateities iššūkiai - konferencijoje „Vilnius 700: kuriant geresnę ateitį neramiame pasaulyje“ („Vilnius 700: Creating a Better Future in a Turbulent World“).

Mūsų gimnazijos direktorė dalyvauja konferencijoje, kurioje sprendžiamos sudėtingiausios ekonomikos, klimato, energetikos ir švietimo problemos tiek pasauliniu, tiek lokaliu mastu. Renginyje susibūrė regiono ir pasaulio lyderiai iš verslo, politikos arenos ir mokslo bendruomenės.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas