Konferencija „Skirtingos tautybės – vienodos vertybės!“

2021-09-17
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches dalyvavo ir sakė sveikinimo kalbą LR Seime vykusioje Lietuvos romų bendruomenės (LRB) kasmet kartu su Seimo Žmogaus teisių komitetu organizuojamoje konferencijoje „Skirtingos tautybės – vienodos vertybės!“.
"Gerbiami Lietuvos romų bendruomenės nariai, gerbiami Seimo atstovai, garbūs konferencijos dalyviai ir svečiai,
Lietuvos žydų bendruomenės, jos pirmininkės Fainos Kukliansky vardu nuoširdžiai sveikinu visus, šiandien susirinkusius į šią reikšmingą konferenciją, kuri yra bendros, labai įdomios programos dalis. Jau daug metų išradingi Lietuvos romų bendruomenės renginiai yra labai laukiami. Populiariausias tradicinis Romų bendruomenės programos renginys „GYPSI FEST“ kasmet garsina romų tautos išskirtinumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Nesuklysiu pasakiusi, kad tautų kūrybingumas ir meilė šaliai, kurioje mes visi gyvename, mažina socialinę atkirtį ir diskriminaciją, skatina šių tautų integraciją į visuomenę. Labai simboliška, kad šiais metais mūsų konferencijos pavadinimas ir GYPSY FEST renginio šūkis „Skirtingos tautybės – vienodos vertybės!“. Būtent vienodos vertybės jungia mus visus: skirtingų tautinių mažumų atstovus, žmogaus teises ginančius šalies ir pasaulio valdžios bei visuomenės atstovus.
Pasinaudodama proga, norėčiau širdingai padėkoti šios konferencijos organizatoriams: LR Seimo Žmogaus teisių komitetui, komiteto pirmininkui Tomui Vytautui Raskevičiui, Lietuvos romų bendruomenei, jos pirmininkui Ištvanui Kvikui, už nuolatinį aktyvų bendradarbiavimą, kuriuo mes labai didžiuojamės. Taip pat dėkoju kitų tautinių mažumų interesus ginančioms institucijoms ir organizacijoms. Visiems, savo neabejingumu, darbais ir palaikymu prisidedantiems prie bendrų vertybių ginimo, išsaugojimo ir puoselėjimo.
Taip susiklostė, kad Lietuvos žydų bendruomenę ir Lietuvos romų bendruomenę vienija labai daug bendrų išgyvenimų. Kaip teigė istorikas Ilja Lempertas, „nebuvo žydų holokausto, nebuvo čigonų holokausto. Holokaustas buvo vienas. Jis prasidėjo, kai dar prieš karą visos vienos valstybės jėgos buvo nukreiptos naikinti kitų tautybių žmones“.
Tačiau mus vienija ne tik skausmas. Mus vienija atmintis, atsakomybė ir ateitis. Mūsų kartu įgyvendinami projektai – laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių judėti toliau. Mūsų bendros inciatyvos – žingsniai į ateitį be diskriminacijos ir skausmo. Vienas svarbiausių LŽB ir LRB pasiekimų, padedant Tautinių mažumų departamentui prie LR Vyriausybės – rugpjūčio 2-oji paskelbta romų genocido diena.
Didžiuojuosi, galėdama trumpai pristatyti nors keletą pačių svarbiausių mūsų pastaruoju metu vykdytų veiklų. Pradėsiu nuo džiaugsmingų. Esame dėkingi savo unikaliu artistiškumu garsėjantiems mūsų partneriams – romams, kurie koncertavo per Europos žydų diena.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kartu su Romų visuomeniniu centru bei Lietuvos žmogaus teisių centru įgyvendino projektą „Žmogaus teisių koalicijos stiprinimas Lietuvoje 2020“. Jo tikslas – sustiprinti Žmogaus teisių koalicijos partnerių: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, Romų visuomenės centro ir Žmogaus teisių centro matomumą ir dalyvavimą pilietinės visuomenės iniciatyvose šešiuose Lietuvos regioniniuose centruose, kuriuose veikia žydų bendruomenės. Koalicijos tikslas – atstovauti etnines mažumas Lietuvoje ir skatinti neapykantos, romafobijos ir antisemitinių apraiškų netoleravimą viešojoje erdvėje. Vokietijos EVZ fondo ir Lietuvos „Gerosios valios fondo“ remiami projektai įvertinti puikiai, jų veiklos bus tęsiamos ir toliau.
Ką dar veikėme? Organizavome advokacijos – veišojo intereso gynimo – mokymus. Kartu ieškojome Lietuvos žydų bei romų daugialypės atminties ir bendrystės pavyzdžių. Kartu rengėme medžiagą mokytojams, padedančią vesti pamokas prieš anti-semitizmą bei prieš romofobiją moksleiviams ir jaunimui.
O dar Lietuvos žydų litvakų bendruomenėje žiūrėjome ir aptarinėjome filmą „Juodasis paukštis. Romų genocido atmintis“. Ir kartu nusprendėme, kad nereikėtų lyginti, kuri tauta kentėjo daugiau ar mažiau. Nes pamatėme, kad būtent daugialypės ir įvairiakrypties atminties dėka abi bendruomenės puikiai supranta viena kitą, kalbasi ir veikia kartu, kurdamos saugią ir laimingą mūsų tautų ateitį.
Dar kartą dėkoju Lietuvos romų bendruomenei už bendrą veiklą. Tikiu, kad ir toliau kartu kursime pilietiniu pagrindu grįstą harmoningą ir darnią, įvairiatautę Lietuvos visuomenę. Sieksime išlaikyti nuo seno šalyje susiklosčiusią kultūrinę įvairovę. O iškylančius iššūkius visada spręsime pasitikėjimu grįstu, konstruktyviu dialogu.
Linkiu visiems sėkmingos konferencijos, prasmingų ateities darbų, sveikatos ir visų svajonių išsipildymo. Savo energiją ir pastangas skirkime kultūrinio potencialo kūrimui, valstybės gerovei ir pažangai. Ačiū už dėmesį"
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas