Jom Kippuras

2022-10-05
Šiandien viso pasaulio žydai švenčia Jom Kippurą – didžiausią judėjų religinę šventę, kai vieni kitiems linkime: „Gero įrašo Gyvenimo knygoje!“ Jom Kipuro pasninkas, maldos leidžia mums sugrįžti prie mūsų gyvenimo užduoties ir labiau vertinti vienas kitą.
Jom Kipuras (hebr. ‏יום הכיפורים‏‎ = Jom haKipurim) – kasmetinė atpirkimo diena, vykstanti Tišrej mėnesio 10 d. (tarp rugsėjo 14 d. ir spalio 14 d. pagal Grigaliaus kalendorių). Ji skirta tautinei ir asmeninėms išpažintims, apsivalymui nuo nuodėmių ir atleidimui.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas