Išvyka su individualiai besimokančiais mokiniais

2021-06-15
Gyvas, tikras, ne per ekraną bendravimas yra reikalingas kiekvienam mokiniui ir mokytojui. Nepamirštami ir individualiai besimokantys mokiniai. Tris kartus valio neformalaus ugdymo savaitei „Sveika, Mokykla!“.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas