Istorinis tyrimas „Viduramžių šventės“

2021-11-01
Šiandien Lietuvoje minima Visų šventųjų diena. O kokios šventės buvo minimos viduramžiais?
Mūsų gimnazijos 8B klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Indre Rutkauskaite atliko istorinį tyrimą „Viduramžių šventės“. 4 grupės išradingai pristatė tokias įdomių švenčių temas: Viduramžių kaimo šventė. Gegužinės šventė, Šventė, išlikusi iki šių dienų. Velykos, Viduramžių misterijos. Senovės misterijos. Viduramžių miesto šventė.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas