Integruota pamoka „Šolomo Aleichemo asmenybė ir kūryba literatūroje ir dailėje“

2022-01-05
Praėjusius metus užbaigė integruotos lietuvių kalbos, dailės ir bibliotekos pamokos „Šolomo Aleichemo asmenybė ir kūryba literatūroje ir dailėje“. Pamokų tikslas – supažindinti mokinius su Šolomo Aleichemo asmenybe, perskaityti apysaką „Motelis“ ir sukurti ekslibrį, kuriame atsispindėtų kūrinio veikėjų ir paties rašytojo paveikslas.
Pamoka prasidėjo mokinių iš anksto parengtu interviu su Šolomu Aleichemu. Jo klausydamiesi aštuntokai gavo užduotį pasižymėti rašytojo svarbiausius gyvenimo ir asmenybės bruožus. Dirbdami keturiose grupėse, mokiniai analizavo kūrinio ištraukas ir užpildė lentelę, kurioje fiksavo svarbiausius veikėjų išorės ir vidinius bruožus. Darbai buvo pristatyti ir aptarti akcentuojant išskirtinius veikėjų bruožus . Remdamiesi užpildytomis lentelėmis, mokiniai, dirbdami grupėse, eskizavo ekslibrį.
Sukurti ekslibriai bus perpiešiami ant linoleumo, raižomi, spaudžiami ant lapo ir eksponuojami parodoje per Šolomo Aleichemo gimimo dieną (kovo 2 d.)
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas