Informacija būsimiems abiturientams, studentams ir kitiems, svarstantiems galimybes studijuoti visame pasaulyje

2023-01-07
Pristatome Jums WOLSO (World's Lithuanian Students' Organization), arba lietuviškai – PLSO (Pasaulio Lietuvių Studentų Organizacija).
👉WOLSO yra neseniai įsikūrusi organizacija, kurios tikslas –– sujungti Lietuvos studentus, besimokančius įvairiose užsienio šalyse.
👉Šiuo metu WOLSO jau bendradarbiauja su lietuvių studentų organizacijomis Amerikoje, Britanijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Kinijoje ir net Taivane.
👉WOLSO siekia padėti būsimiems studentams įvairiais klausimais, pavyzdžiui: studijų krypties bei šalies pasirinkimu, stojimu į universitetus, įsikūrimu pasirinktoje šalyje, studijų iššūkiais ir pan. Pradėjusiems studijas užsienyje, teikiama apgyvendinimo bendrabučiuose pagalba, jie yra kviečiami į aktualius renginius, po studijų jiems padedama rasti darbą Lietuvoje.
Linkime sėkmės WOLSO ir visiems, siekiantiems ir ateityje sieksiantiems mokslo aukštumų Lietuvoje bei visame pasaulyje!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas