Holokausto aukų atminimui pagerbti atidaryta paroda

2022-04-28
Holokausto aukų atminimui pagerbti mūsų Gimnazijoje atidaryta hebrajų kalbos mokytojos Efrat Kedem-Tahar (Izraelis) inicijuota paroda.
Paroda skirta Judelio Beileso (1927 metais gimusio Kaune) atvirai, niekuo nepagražintai gyvenimo istorijai, kurią jis pats pasakoja savo autobiografinėje knygoje „Judkė“.
Niekada nepamirškime skaudžiausių istorijos pamokų, kartu kurkime ateitį be neapykantos, saugokime tokią trapią šiandien pasaulio taiką.
Jūsų dėmesiui – garsios Lietuvių literatūrologės Irenos Veisaitės prisiminimai apie knygą „Judkė“:
„1944-aisiais, nacių deportuotas iš Kauno geto į Dachau koncentracijos stovyklą, Judelis Beilesas slapta ant cemento maišų popieriaus pradėjo rašyti dienoraštį. Rašė jis jidiš kalba, bet lietuviškomis raidėmis, nes tada hebrajišku rašmenų dar nemokėjo. J. Beilesui rūpėjo papasakoti žmonijai, kas atsitiko jam, jo šeimai ir jo tautai Antrojo pasaulinio karo metais.
Daug vėliau, jau gyvendamas Izraelyje, Judelis prisiminė išsaugotą karo laikų dienoraštį, surinko nemažai nuotraukų, dokumentų, papildomos medžiagos apie Kauno getą ir hebrajų kalba parengė jaudinančios knygos „Judkė“ rankraštį. Tačiau Judeliui to neužteko. Niekad neužmiršęs savo gimtinės, jis troško papasakoti savo gyvenimo istoriją ir Lietuvos žmonėms. Negailėdamas nei laiko, nei santaupų užsakė savo dienoraščio jidiš kalba vertimą į lietuvių kalbą. Autorius tikisi, kad jo knyga ras atgarsį ir lietuvių skaitytojų širdyse. Ypač J. Beleisas norėtų, kad jį išgirstų ir suprastų Lietuvos jaunimas.
2001 metais Judelis Beilesas Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žygdarbį, atliktą nacių okupacijos metais. Pats būdamas Kauno geto kalinys, jis išnešė iš geto 22 vaikus, kuriuos išgelbėjo kunigas Stanislovas Jakubauskis“.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas