Gimnazijoje lankėsi matematikas Markas Kocas

2023-04-14
Mūsų mokykloje lankėsi buvusio jos mokinio tėvelis, šiuo metu Izraelyje gyvenantis ir ten mokykloje matematikos mokytoju dirbantis, iš Vilniaus kilęs matematikas Markas Kocas. Susitikime su Gimnazijos matematikos mokytojais Natalja Samp, Violeta Cymliakova, Julija Grigorjeva, Igoriumi Saburovu bei matematikos ugdymą kuruojančia direktoriaus pavaduotoja Tamara Lukoševičiene:
👉aptarti Izraelio švietimo sistemos ypatumai ir panašumai su Lietuvos švietimo sistema,
👉pasidalinta patirtimi, dėstant šį vieną svarbiausių visame pasaulyje mokyklos disciplinų,
👉numatytos tolesnio bendradarbiavimo gairės.
Kaip pažymėjo svečias, matematinis ugdymas labai svarbus Izraelio švietimo sistemoje. „Mokiniai matematikos mokosi 3 lygiais, apie 15 proc. mokinių kiekvienais metais mokyklinę matematiką baigia aukščiausiu lygiu, kuris, Lietuvoje gali būti prilyginamas matematikos mokymui specializuotose matematinėse klasėse“, – pasakojo Markas Kocas. Jis taip pat atskleidė daug įdomių matematikos mokymo Izraelyje paslapčių tokių, kaip, pavyzdžiui:
👉pradinukai nuo 1 iki 6 klasės „lacot chaim“ – daro gyvenimą, tik džiaugiasi matematikos pasaulio atradimais ir daugiausia mokosi žaidimo forma,
👉visiems mokiniams yra labai svarbi sėkmė – „aclacha“,
👉mokytojo vaidmuo keičiasi, jis tampa ne informacijos skleidėju, bet motyvatoriumi,
👉kokioje klasėje besimokytų mokinys ir kokie bebūtų jo pasiekimai matematikoje – visada galima viską pakeisti, jeigu daug dirbama.
Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad XXI a. būdingas eksponentinis naujovių augimas visose gyvenimo srityse, susijusiose su technologijų ir mokslo pažanga. Todėl matematikos mokymas greta svarbiausių amžiaus įgūdžių – dėmesio koncentravimo ir valdymo, emocinio ir skaitmeninio raštingumo, kūrybingumo, kitų kultūrų ir subkultūrų pažinimo ir supratimo – lavinimo yra vienas pagrindinių ugdymo tikslų visame pasaulyje.
„Įvairių gebėjimų ir amžiaus mokinių matematinio kūrybiškumo ir lankstumo ugdymo svarba pripažįstama visame pasaulyje, – teigė pavaduotoja Tamara Lukoševičienė. Ji džiaugėsi mokykloje vykstančiais matematiko ugdymo pokyčiais.
Mūsų mokyklos matematikai pristatė šio dalyko mokymo Lietuvoje išskirtinumą. Maloniai sutarta, kad toks įdomus bendradarbiavimas bus tęsiamas ir toliau.
Ačiū mūsų gerbiamam mokyklos svečiui ir visai vadovybei už surengtą abipusei naudingą vizitą! 🤝

Keletą faktų apie Izraelio švietimo sistemą:
✍️1948 m. įkūrus Izraelio valstybę, jau 1949 m. priimtas visuotinio privalomo mokslo įstatymas 5–14 metų vaikams (5 metų vaikai buvo rengiami mokyklai ikimokyklinėse įstaigose, 6–14 metų vaikai mokėsi mokyklose).
✍️1968 m. privalomas mokymas pratęstas iki 16 metų. Žydų ir arabų vaikai mokosi atskirose mokyklose.
Švietimo sistemą sudaro:
👉šešiametė pradinė mokykla (6–11 metų vaikams),
👉trimetė žemesniosios pakopos vidurinė mokykla (12–14 metų),
👉trimetė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla arba profesinė mokykla (15–18 metų jaunuoliams).
👉Yra mokyklų specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
👉Valstybinėse pradinėse ir vidurinėse mokyklose mokslas nemokamas.
👉Žydų vaikai lanko valstybines pasaulietines, religines arba radikalių pažiūrų ortodoksines mokyklas, visose mokoma hebrajų kalba.
Mielieji, mylėkime matematiką!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas