Gero Šabo visiems linki mūsų šaunūs 7a mokiniai ir jų auklėtoja Vaida Rasimatė

2022-10-21
„Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום“, – visiems linki mūsų šaunūs 7A mokiniai ir jų auklėtoja Vaida Rasimatė, surengę šiandien nuostabųjį šabatą su išskirtine programa.
Šiandien šabatas buvo skirtas iškiliajam asmeniui, litvakui, Israeliui Salanteriui. Israelis Lipkinas Salanteris buvo reformuotos ortodoksinio judaizmo atšakos – Mussar – pradininkas. Jis pasižymėjo ir kaip vienas litvakiško ortodoksinio judaizmo atstovų, talmudistas, savo mokymu paveikęs ne tik Lietuvos, bet ir Rytų Prūsijos žydų religinės tradicijos raidą.
Salanteris gimė Žagarės ješivos vadovo, Telšių talmudisto, rabiniškojo teismo galvos, rabino Volfo Lipkino šeimoje. Mokėsi pas Salantų rabiną Cvi Hiršą Broidą. Nuo tų laikų ir gavo antrąją pavardę Israelis Salanteris.
Salanteris vadovavo Mussar pagrindu įkurtai ješivai Vilniuje, po to apsistojo Kaune ir iki 1857 m. Ten skleidė šį mokymą. 

Kas yra „Mussar“?
Tai žydų dvasinė praktika, aprašanti konkrečius nurodymus, kaip gyventi prasmingą ir etišką gyvenimą. Mussar yra dorybėmis paremta etika – idėja, kad ugdydami vidines dorybes, tobuliname save. Vienas iš Mussar rabinų apibūdino šį mokymą taip: „Mokinti širdį to, ką protas jau supranta“.
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame 7A klasei ir jų auklėtojai už puikų vaidinimą ir viktoriną su klausimais apie Salanterio gyvenimo faktus į kuriuos atsakinėjo visi šabato ceremonijoje dalyvaujantys vaikai!
Įstabusis vadinimas parengtas pagal išmintingą žydų sakmę „Geras ir blogas miestas“. Joje teigiama kad, ne aplinka daro mus gerais ar blogais žmonėmis, o mes, žmonės, patys kuriame aplink save tokį pasaulį, kokie esame iš tikrųjų. Todėl mums gera, kad visi kartu, būdami viena, didelė ir labai draugiška daugiatautė šeima kuriame drauge savo gėrio ir grožio Šolomo Aleichemo Miestą!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas