Gero Šabo linki 11 klasės mokiniai

2022-11-18
„Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום“, – šį kartą 11 klasės mokiniai (auklėtoja Rūta Valančienė) linkėjo visiems kartu su Vilniuje gyvenusiu ir jidiš kalba rašiusiu rašytoju Abraomu Suckeveriu. Ankstyvajame laikotarpyje jo kūrinių tematikoje dominavo žydų kančios nacių laikotarpiu, vėliau jis ėmė rašyti ir Izraelio temomis. Kūriniai išversti į daugiau nei 30 kalbų.
Abraomas Suckeveris gimė 1913 m. Smurgainyse (dabartinė Baltarusija), rabinų chasidų šeimoje. Ten gyvenę žydai 1915 m. buvo rusų deportuoti, nes buvo įtariami padedant puolančioms vokiečių pajėgoms. Suckeverio šeima atsidūrė Sibire, Omske. Po tėvo mirties 1920 m. motina su vaikais grįžo į Vilnių. A.Suckeveris lankė lenkų-žydų gimnaziją, nuo 1930 m. priklausė žydų skautų grupei. Vilniaus universitete studijavo literatūrą. Jis praėjo getą, dalyvavo partizanų kovose. Po karo drauge su rašytoju Š. Kačerginskiu rinko išlikusią JIVO medžiagą, sovietinėje Lietuvoje įsteigė žydų muziejų, kuriame buvo kaupiamos karo metu išlikusios kultūros vertybės. Kaip liudininkas A. Suckeveris 1946 m. dalyvavo Niurnbergo procese. 1947 m. A. Suckeveris atvyko į Palestiną ir apsigyveno Tel Avive. 1966 m. rašytojas už savo kūrybą buvo iškeltas kandidatu Nobelio premijai gauti. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga 2008 m. vasario 16 dieną Prezidentas apdovanojo Abroamą Suckeverį valstybiniu apdovanojimu – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Taip buvo įvertinti šio litvako nuopelnai Lietuvai. Šį pasaulį rašytojas paliko 2010 m. Tel-Avive (Israelis).
Didžiuojamės, kad mūsų didelė ir draugiška Šolomo Aleichemo šeima saugo atiminimą apie iškiliausius litvakus.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas