Europos kalbų diena

2021-09-26
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena.
Europos kalbų diena – Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta ES kalboms. Per šią šventę siekiama papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą. Tuo skatinama, stiprinama ir išsaugoma turtingą Europos lingvistinė ir kultūrinė įvairovė.
Labai svarbu stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.
Šios dienos proga mūsų Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija organizavo įvairias veiklas ir parodas.
Užsienio kalbų mokėjimas padeda daug lengviau pajusti kitų šalių tradicijas, kultūras. Reikia nepamiršti, kad kalba – ne tik žodžiai, ji leidžia pamatyti pasaulį kitomis akimis. Tad mokykimės užsienio kalbų ir būsime turtingesni!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas