Edukacinis renginys „Diena Vilniuje“

2021-11-16
Vilniaus Gaono žydų muziejuje vyko edukacinis renginys „Diena Vilniuje“, kuriame dalyvavo ir gausių aplodismentų susilaukė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos choras „Simcha“ (choro vadovė Deimantė Gudelienė, koncertmeisterė Jovita Štikelienė).
Renginyje taip pat koncertavo ir Vilniaus N. Vilnios muzikos mokyklos mokiniai, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos vaikinų ansamblis „BROS“, Ukmergės kultūros centro mėgėjų teatras, ansamblis „Klezmer Klangen“.
Tai tęstinis projektas. Jo tikslas – išsaugoti ir skleisti Lietuvos kultūros istorijos dalį. Žydų tautos kultūros paveldą: muziką, literatūrą, dailę.
Kartu su mokiniais į projekto veiklą įsitraukia mokytojai, kiti kultūros atstovai, tiesiogiai dalyvaujantys projekto įgyvendinimo veikloje.
Šie projektai skatina pagarbą kitoms kultūroms, didina socialinę integraciją, savirealizaciją ir pasitikėjimą savimi.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas