Dėkojame dalyvavusiems Sudervės žydų kapinių tvarkyme

2023-05-16
Nuoširdžiai dėkojame mūsų Gimnazijos 7-tų klasių mokiniams ir jų tėveliams, dalyvavusiems Sudervės žydų kapinių tvarkyme, už prasmingą veiklą kartu!
„Gera, kad visi drauge, kaip viena šeima, pagerbėme svarbią žydu tradiciją „micvot“, — teigia direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui Julija Segal. Taip pat nuoširdžiai dėkojame hebrajų kalbos mokytojui Ernestui Irens, kuris prisijungė prie mūsų ir labai įdomiai pasakojo žydų kapinių istoriją, atskleidė Vilniaus Gaono paslaptis ir paaiškino dar daug reikšmingų dalykų“.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas