Integruotos pamokos

2024-03-08
Gimnazijoje vyksta integruotos pamokos – tai labai rekomenduojamas mokymo(si) metodas, susiejantis skirtingus mokomuosius dalykus. Tokios pamokos mokiniams įdomesnės, todėl didina jų įsitraukimą ir motyvaciją, skatina kūrybiškumą. Racionaliau panaudojamas pamokų laikas, o žinių gaunama daugiau, informacija geriau atsiskleidžia platesniame ir praktiniame kontekste.

Biologija ir matematika

Integruotoje biologijos–matematikos pamokoje ,,Mikrografijų dydžių skaičiavimas“ vienuoliktokai ir dvyliktokai sužinojo, kaip pagal duotą mastelį elektroniniu mikroskopu darytoje nuotraukoje galima apskaičiuoti realų ląstelės ar jos struktūros dydį.
Mokiniai bendradarbiaudami, diskutuodami ir atlikdami užduotis įsitikino, kad biologijoje esama daug ir matematikos!
Biologijos mokytojos Ingos Viltrakienės ir matematikos mokytojo Igorio Saburovo tandemas sugrojo 10 balų!

Biologija ir chemija

Integruotoje biologijos ir chemijos pamokoje vienuoliktokai gilinosi į angliavandenių reikšmę ląstelei. Mokytojos Inga Viltrakienė ir Rūta Valančienė pasistengė, kad mokiniams būtų įdomu ir jie tyrimo būdu įsisavintų naujas žinias.
● Sužinojome, kad angliavandeniai klasifikuojami į monosacharidus, disacharidus ir polisacharidus bei kaip jie jungiasi. Tada susiejome angliavandenių cheminę sudėtį su jų biologine reikšme ląstelėje, išsiaiškinome, kokią reikšmę organizmui turi gliukozė ir kaip vyksta krakmolo hidrolizės procesas virškinamajame trakte.
● Atlikome tyrimą ir augaliniuose maisto produktuose ieškojome krakmolo – jį „pagauti“ padėjo jodo lašas, kuris susitikęs su krakmolu išdavikiškai pamėlynuoja. Patys pasirinkome šiam darbui reikiamas priemones. Išanalizavę rezultatus, suformulavome tyrimo išvadą.

Gamtos pažinimas, matematika, technologijos

Ketvirtokai pamokoje panaudojo pasaulio pažinimo, matematikos žinias ir jas praktiškai pritaikė.
● Pamokoje susipažino su žmogaus virškinimo sistema.
● Pakartojo kalorijų apskaičiavimo metodą, jį pritaikė bendradarbiaudami grupelėse.
● Galiausiai pasigamino vaisių salotas tiksliai žinodami, kiek energijos iš jų gali gauti.
Mokytojos Miglės Iziumcevaitės pamokoje vaikai nei minutei neprarado dėmesio, aktyviai dalyvavo ir galiausiai skaniai paužkandžiavo!

Lietuvių kalba ir žydų tautos tradicijos

Per integruotą lietuvių kalbos ir žydų tautos tradicijų pamoką, kurią vedė mokytojai Jurgita Palikevičiūtė ir Algirdas Davidavičius, vienuoliktokai domėjosi mesianizmo sąvoka.
● Kartu skaitėme ištraukas iš įvairių religinių bendruomenių tekstų, kuriuose aprašomas Mesijas.
● Aiškinomės ir lyginome, kaip skirtingos religijos jį įsivaizduoja. Akivaizdūs tapo ir skirtumai, ir panašumai.
● Analizavome nežinomus tekstus ir tyrinėjome simbolių reikšmes.
● Aktyviai diskutavome, kodėl Mesijo tema visais laikais tokia aktuali, ir kokių naujų atspalvių ji įgyja šiandien. Ir kuo gi Elono Musko citatos apie save mums primena Kristų…
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas