Ar Jūs žinote, kodėl mūsų mokykla vadinasi „ORT gimnazija“?

2023-02-22
Tai svarbiausi mūsų bendradarbiavimo partneriai – ORT yra pasaulinis švietimo tinklas, puoselėjantis žydų vertybes. Tai organizacija, vienijanti pasaulio žydų mokyklas ir siekianti atskleisti jaunų žmonių potencialą, kad jie galėtų gyventi visavertį gyvenimą ir daryti teigiamą poveikį aplinkiniam pasauliui.
Mes labai džiaugiamės, kad praėjusią savaitę didelė ORT delegacija – apie 30 ORT mokyklų ir mokymo centrų iš Ukrainos, Moldovos, Latvijos ir Estijos direktorių bei OPT vadovai – lankėsi su vizitu mūsų mokykloje. Apie tai mes rengiame Jums visą seriją reportažų. O dabar Jūsų dėmesiui – ORt'ui skirta paroda mokykloje, svečių belaukiant.
🖌ORT – Amatų bei žemės ūkio darbo draugija – buvo įkurta prieš beveik pusšimtį metų – 1880 m.
🖌ORT tikslas buvo suteikti žydams darbinių žinių ir gebėjimų. Per pirmuosius kelis dešimtmečius ORT‘o organizacijos įkurtas mokyklas baigė kelios dešimtys tūkstančių žydų, kurie tapo siuvėjais, sodininkais, mechanikais, stiklapūčiais, baldžiais ir pan.
🖌Viena tokių mokyklų veikė ir Vilniuje, dabartinėje Islandijos gatvėje, 3-iu numeriu pažymėtame name.
🖌Vėliau ORT‘as sėkmingai veikė ir plėtėsi jau nepriklausomos Lietuvos sąlygomis bei lenkų okupuotoje pietryčių Lietuvoje su Vilniaus miestu.
🖌Svarbiausias dėmesys ORT‘o veikloje buvo skiriamas žydų tautos ateičiai – žydų vaikų mokymui amatų mokyklose, kuriose jie įgydavo ne tik profesiją, bet ir vidurinį išsilavinimą.
🖌Draugija didžiausią dėmesį skirdavo socialiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams – vargingai gyvenantiems vietos gyventojams ar karo pabėgėliams iš kitų Europos šalių. Juos ne tik nemokamai išmokydavo amato, bet tuo pačiu suteikdavo ir prieglobstį – nemokamą būstą bei maitinimą.
🖌Po Antrojo pasaulinio karo ORT‘o veikla trumpam buvo atkurta kai kuriose sovietinio bloko valstybėse, tačiau daugiausiai ji veikė Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje.
🖌Po Izraelio įkūrimo 1948- aisiais, ORT’as tapo ypač svarbia organizacija ruošiant specialistus darbui naujoje valstybėje. Per beveik pusantro šimto metų veiklos laikotarpį ORT‘as veikė daugiau nei šimte valstybių.
🖌 Šiuo metu ORT‘as veikia ir Lietuvoje.
🖌Keičiantis laikams, kito ir ORT‘o tikslai. Vis dar tarnaudamas žydų bendruomenei, dabar ORT‘as siekia sukurti mokslinės bendrystės jausmą, padedantį žydų bendruomenės nariams mokytis vieniems iš kitų.
🖌Šiandien ORT‘as siūlo studentams dalyvauti vasaros mokyklose ar kituose projektuose, kurie yra orientuoti į skaitmeninių įgūdžių lavinimą, ekologiją ar STEM mokslų kryptis. Ši organizacija taip pat kviečia tobulintis ir mokytojus, jiems siūlydama kelias kitas programas.

Daugiau informacijos.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas