5a klasės mokiniai lankosi Vilniaus katedros požemiuose

2021-06-09
Šiandieną 5A klasės mokiniai aplankė Vilniaus katedros požemius – nematomą pastato dalį. Pamatė senuosius palaidojimus, kriptas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų mauzoliejų bei atrado, kad Barbora Radvilaitė su Vilniaus katedros požemiais susijusi labiau, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio...
Tris kartus valio neformalaus ugdymo savaitei „Sveika, Mokykla!“ ir puikiosioms mokytojoms Vaidai, Alinai ir Indrei!
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas