2022 metų reitingai

2022-12-27
Žurnalas „Reitingai“ (2022 m. gruodis – 2023 m. gegužė Nr. 2(18)) pristatė kasmetinius bendrojo ugdymo mokyklų reitingus. Atrinktos 50 Lietuvos gimnazijų, geriausiai išmokančių atskirų bendrojo ugdymo dalykų.

Didžiuojamės, kad pagal paskelbtus rezultatus mūsų gimnazija yra:
🥇6 vietoje tarp Vilniaus gimnazijų, geriausiai išmokančių biologijos (15 vietoje tarp daugiau nei 360 Lietuvos gimnazijų);
🥇7 vietoje tarp Vilniaus gimnazijų, geriausiai išmokančių rusų kalbos (13 vietoje tarp daugiau nei 360 Lietuvos gimnazijų);
🥇 10 vietoje tarp Vilniaus gimnazijų, geriausiai išmokančių lietuvių kalbos (25 vietoje tarp daugiau nei 360 Lietuvos gimnazijų);
🥇 18 vietoje tarp Vilniaus gimnazijų, geriausiai išmokančių anglų k. (43 vietą tarp daugiau nei 360 Lietuvos gimnazijų).

Džiaugiamės, kad 2022 m. mūsų gimnaziją baigė 25 abiturientai ir net 42 proc. jų studijuoja valstybės finansuojamose vietose.
O dar džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų Gimnazijos populiarumas auga – mokinių skaičius mūsų gimnazijoje per pastaruosius šešerius metus padidėjo 48,3 proc.
Nuoširdžiai dėkojame visai gimnazijos bendruomenei už reikšmingas pastangas siekiant aukščiausių mokymo(-si) ir ugdymo(-si) rezultatų ir linkime visokeriopos sėkmės mums visiems ir ateityje!

Daugiu informacijos.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas