10a klasės pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė!

2022-07-04
Jūsų dėmesiui – 10A klasės (auklėtoja Kristina Malikėnienė) pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė! Mieli buvę dešimtokai! Linkėdami Jums įspūdingos vasaros, dar kartą sveikiname, mylime ir... jau ilgimės!
Vasara smagiai įsibėgėja... Esame įsitikinę, kad Jūs visi puikiai jaučiatės ir patys nuostabiausi šių Jūsų atostogų nuotykiai dar tik prasideda! Todėl neabejojame, kad pats laikas prisiminti žavingiausias mūsų bendro mokslo metų ir pagrindinio ugdymo baigimo džiaugsmo akimirkas.
Ačiū visiems Jums, mokyklos administracijai, Jūsų mokytojams, Jūsų tėveliams ir kitiems šeimos nariams, Jūsų draugams ir pažįstamiems, visiems Gimnazijos bendruomenės nariams, kad buvome kartu!
Nuotraukos - Karolinos Polionis
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas