„Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום“, – linki mūsų 8b klasės mokiniai

2022-12-09
„Shabbat Shalom! Gero Šabo! שבת שלום“, – mūsų 8B klasės mokiniai (auklėtoja Indrė Rutkauskaitė) šį penktadienį visiems linkėjo kartu su Abba Kovner (1918–1987) – rašytoju, poetu ir kovotoju. Ačiū už nuostabų, jaudinantį ir pamokantį susitikimą! Šaunuoliai vaikai!
Abba Kovner – Lietuvos pasipriešinimo nacių okupaciniam režimui ir Izraelio visuomenės veikėjas. Nuo 1926 gyveno Vilniuje, 4 dešimtmetyje įsitraukė į sionistinės jaunimo organizacijos veiklą. 1941 m. nacių Vokietijai okupavus Lietuvą, 1942 m.pradžioje su I. Vitenbergu ir kitais Vilniaus gete suorganizavo Jungtinę partizanų organizaciją, buvo jos štabo narys, nuo 1943 m. – viršininkas; rengė geto gyventojų ginkluotą sukilimą.
1943 m. rugsėjį naciams likvidavus Vilniaus getą, buvo pasitraukusių į Rūdninkų girią žydų partizanų būrio vadas, 1944 m. dalyvavo tuometinės valdžios Generalinio štabo specialiosios grupės įvykdytoje Kaniūkų baudžiamojoje akcijoje.
Po II pasaulinio karo Vokietijoje su kitais organizavo keršto nacių veikėjams, vokiečių karo belaisviams, Hamburgo, Miuncheno, Frankfurto, Niurnbergo gyventojams akcijas. 1945 m. britų valdžios suimtas, kalintas Kaire. 1948–49 m. kaip Izraelio karininkas dalyvavo I arabų–Izraelio kare. Įkūrė holokausto institutą Moreshet, su kitais – Diasporos muziejų prie Tel Avivo universiteto. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygų.
Didžiuojamės, kad mūsų didelė ir draugiška Šolomo Aleichemo šeima saugo atminimą apie iškiliausius litvakus.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas