Istorija, himnas

Gimnazijos himnas

Mokykla mokykla - mums visiems labai brangi . Mes ateinam su didele viltim į ją.
Mokykla mokykla, kaip šviesus žiburys, kurs gyvenimą mūsų apšvies.
Mokykla mokykla - tai šaltinis žinių . Atsigerkim iš šitos versmės.
Lai Šolomo Aleichemo vardas skambės Lietuvoj ir plačiajam pasauly.
Lai Šolomo Aleichemo vardas skambus - garsins mus Lietuvoj ir pasauly!

Lomir zingen a lid tzu di jidiše šul, vos iz alemen undz azoj tajer.
Lomir zingen mit freid un mit hofenung ful oif a velt a bafraiter a najer.
Undzer šul, undzer jidiše šul iz a freid - vos vet hel undzer lebn baštraln.
Undzer šul iz a kval fun visn und freid. Lomir trinken fun undzere kvaln. // 2k.

Beit sifri beit sifri - hu jakar lanu meod. Anu baim elav im tikva ve ahava.
Beit sifri beit sifri - kmo panas im or vahod. Šemeir et haeinu be ahava.
Beit sifri beit sifri - majan gadol va rav. Bou el hamaajan lirvot.
Šalom Aleichem ze šem šenohav. Be Lita uvechol haarcot.
Šalom Aleichem omer kol talmid. Šmo olech lefanenu tamid.

בַּיִת סִפְרִי, בַּיִת סִפְרִי –הוּא יָקָר לָנוּ מְאוֹד
אָנוּ בָּאִים אֵלָיו עִם תִּקְוָה וְאַהֲבָה
בַּיִת סִפְרִי, בַּיִת סִפְרִי כְּמוֹ פָּנָס עַם אוֹר וְהוֹד
שֶׁמֵּאִיר אֶת חַיֵּינוּ בָּאַהֲבָה
בַּיִת סְפָרַי, בַּיִת סְפָרַי - מַעְיָן גָּדוֹל וְרָב
בּוֹאוּ אֶל הַמַּעְיָן לרוות
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם – זֶה שָׂם שֶׁנֹּאהַב
בְּלִיטָה וּבְכָל הָאֲרָצוֹת
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם – אוֹמֵר כָּל תַּלְמִיד
שָׂמוּ הוֹלֵךְ לפנינו תָּמִיד

לאָמיר זינגען אַ ליד צו דער יִידישער שול, וואָס איז אַלעמען אונדז אַזױ טײַער
לאָמיר זינגען מיט פֿרײד און מיט האָפֿענונג פֿול אױף אַ װעלט אַ באַפֿרײַטער אַ נײַער
אונדזער שול, אונדזער יִידישע שול איז אַ פֿרײד - װאָס װעט העל אונדזער לעבן באַשטראַלן
אונדזער שול איז אַ קװאַל פֿון װיסן און פֿרײד. לאָמיר טרינקען פֿון אונדזערע קװאַלן

Istorija

Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazija įkurta 1989 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1753 akredituota vidurinio ugdymo programa. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1082 ,,Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnaziją. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1244 ,,Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos pavadinimo pakeitimo“ mokyklai suteiktas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavadinimas. Gimnazijos koncepcija - puoselėti ilgaamžę žydų tautos kultūrą, auklėti jaunąją kartą dorais ir sąžiningais Lietuvos Respublikos piliečiais, ugdyti vaikus remiantis žydų tautos tradicijomis.
Šiuo metu gimnazijoje mokosi 522 mokiniai, dirba 51 mokytojas, turintis reikiamą pedagoginę ir profesinę kvalifikaciją: 23 mokytojai, 20 vyresniųjų mokytojų, 5 metodininkai, 3 mokytojai ekspertai, 5 mokytojams suteiktas mokslo daktaro vardas. Gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, specialioji
pedagogė, trys mokytojo padėjėjai.
Gimnazija yra tarptautinio ir vieno iš seniausių nuolat veikiančių Rytų Europos žydų švietimo tinklų – ORT - Общество Ремесленного Труда arba Kvalifikuotų amatų skatinimo asociacijos dalis. Šis tinklas suteikia tarptautinius standartus, metodikas ir paramą mūsų STEM programoms.
Gimnazijos moksleiviai turi galimybę gerai išmokti 5 kalbas: lietuvių (turi gimtosios kalbos statusą) ir 4 užsienio kalbas: hebrajų, anglų, prancūzų ir rusų. Visi dalykai yra dėstomi lietuvių kalba. Gimnazijoje veikia skaitykla-biblioteka, įrengti kabinetai: 1 informacinių technologijų, 2 technologijų, 2 anglų kalbos, fizikos, gamtos mokslų (chemijos, biologijos), socialinių mokslų, 2 matematikos, 3 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 hebrajų kalbos, 1 menų.
Gimnazijoje puoselėjamos gražios neformaliojo ugdymo tradicijos, veikia būreliai: lietuvių k., anglų k., prancūzų k., choras, matematikos akademija, Lego, karate, STEAM, programavimo, keramikos, sveikos mitybos ir judesio lavinimo, stalo teniso, mentalinės aritmetikos, programų kūrimo išmaniems įrenginiams, foto – video, dailės, žurnalistikos, futbolo, krepšinio, šachmatų, žydų tradicijų.
Gimnazija bendradarbiauja su Izraelio Švietimo ministerija ir programa Hefziba, kuri kiekvienais mokslo metais suteikia galimybę mokytojams iš Izraelio dėstyti gimnazijoje hebrajų kalbą. Kasmet organizuojamos hebrajų kalbos ir žydų tautos tradicijų ir istorijos olimpiados tarp Baltijos šalių žydų mokyklų mokinių. Švenčiamos visos žydų tautos šventės, visi mokiniai mokosi žydų kultūros tradicijų ir etikos pagal žydų kalendorių. Kiekvieną penktadienį mokykla švenčią Šabatą. Mokiniai sako tradicinį Kiddush ir uždega žvakes. Kiekviena klasė gauna ką tik iškeptą chalą.
Gimnazija dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, kurie padeda palaikyti santykius su Izraeliu ir motyvuoja mūsų mokinius mokytis hebrajų kalbos. Vienas iš projektų „Dvyniai“, kuriame 6 klasės mokiniai tiesiogiai bendrauja su Izraelio moksleiviais. Kitas projektas – Bar-Bat Mitsva. Kiekvienais metais 7 klasės mokiniai ruošiasi savo Bar-Bat Mitzva šventei – savo pilnametystės šventei pagal žydų tradicijas. Projektus „Mano šeimos istorija“, „Žydų objektyvas“ organizuoja muziejus „Anu“ Tel Avive. Mokiniai kartu su tėvais ir seneliais renka informaciją apie savo giminės istoriją, kuria nuostabius darbelius, fotografuoja žydų tradicijų momentus. Projekto nugalėtojas vyksta į Jeruzalę, o jo darbai vienerius metus eksponuojami muziejuje „Anu“.
Mokiniai dalyvauja projekte TALAVI (Los Andželas, Tel Avivas ir Vilnius). Moksleiviai turi galimybę aplankyti įvairias šalis, gyventi šeimose, pažinti JAV ir Izraelio kultūrą. Kiekvienais metais projekte „Šaknys“ dalyvauja 10 klasių mokiniai, vykstantys į įvairias šalis ir susipažįstantys su žydų Holokausto tragedija.
Mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos žydų bendruomenės gyvenime. Jie dalyvauja įvairiuose bendruomenės rengiamuose projektuose ir šventėse. Taip pat mūsų mokykla užmezgė nuoširdų ir draugišką ryšį su Izraelio studentų bendruomene Lietuvoje – jauni izraeliečiai padeda mūsų mokiniams suprasti šiuolaikinį Izraelio gyvenimą, kultūrą ir tokias šventines ar atminimo progas kaip Yom haZikaron, Izraelio žuvusių karių atminimo dieną, Izraelio Nepriklausomybės dieną.
2021 m. gimnazija pradėjo bendradarbiauti su Izrelio Ron Vardi Gabių vaikų centru. Ron Vardi ir Šolomo Aleichemo mokyklų mokiniai dalyvauja bendruose projektuose, atlieka
bendrus mokslinius tyrimus.
Gimnazijos mokytojai bendradarbiauja su Europos žydų mokytojų ir pedagogų tinklu „Centropa“, kuris rūpinasi žinių apie žydų gyvenimą Europoje išsaugojimu ir plėtojimu.

Sholom Aleichem High School – A Brief Summary as of 2021

Sholom Aleichem High School was established in 1989 under the initiative of the Ministry of Education and the help of the Jewish Agency for Israel and was named as such in remembrance of the Jewish School “Shalom Aleichem” which was in Kaunas before the Holocaust.
It is a state school with 522 students attending it currently, which is a part and beneficiary of international and one of the oldest continuously operating Eastern-European Jewish education networks, the ORT – Общество Ремесленного Труда or Association for the Promotion of Skilled Trades that operates since 1880. This network provides much needed international standards, methodologies and financial support for our STEM programs.
We have children of different ethnic origins, but all students of our school study the Hebrew language, Jewish History and Traditions.
Hebrew is taught under the Tal-Am program. According to this program the school seeks teaching the children Jewish values, the Hebrew language and the knowledge of the history of Israel.
Combining Jewish traditions (Masoret) and Hebrew language instructions into comprehensive Judaica programs we collaborate with Israeli teachers’ mission Heftziba, which provides traditions didactic materials and send to us Hebrew language instructors, provides us with a range of Lithuanian-Israeli pupils projects and exchange opportunities.
Every year we organize an academic competition in Hebrew and Jewish traditions among the students of Jewish schools in the Baltic States.
We celebrate all Jewish holidays, and we study Jewish cultural traditions and ethics in respect to the Jewish calendar. Every Friday the school greets Shabbath.
The senior classes students along with the primary school pupils set plays in turns on Jewish parables. We say the traditional Kiddush and light candles. Every class gets a freshly baked challah.
We have a lot different projects which help maintain relationships with Israel and motivate our student to learn Hebrew.
One of the projects Twins, in which students of Year 6 communicate directly with the Israel schoolchildren. These online meetings are held once a month using the Skype.
Another project – Bar Mitsva. Every year the students of year 7 get ready for their Bar-Bat Mitzvah celebration – the celebration of their adulthood according to the Jewish traditions.
Project – “My family history”, “Jewish lens” is organized by the Beit Tfucot Museum in Tel Aviv. Students together with their parents and grandparents gather the information about their family history, related to Jews, and make wonderful works. Students take photos reflecting Jewish traditions. And the winner, the one who made the nicest and the most interesting work, goes to Jerusalem, and his work is demonstrated in the Beit Tfucot Museum for one year.
Project TALAVI – including Los Angeles, Tel Aviv School and Vilnius (Sholom Aleichem High School) – all are parts of this program. Schoolchildren have an opportunity to visit different countries, live with families and get to know the culture of the USA and Israel.
Project Roots. Every year, the year 10 students take part in the “Roots” project, going to different countries and get acquainted with the Jewish tragedy of the Holocaust
The students of our school play an active role in the life of the Jewish community. They take part in various projects and celebrations held by the Kehilah. Also, our school established a cordial and friendly contact with the community of Israeli students in Lithuania – the young Sabras are helping our pupils to understand modern Israeli life, culture and festive or memorial occasions like Yom haZikaron, the Israeli day of Remembrance.
And we are happy to announce that we have recently become partners with one of the Israeli schools organized by the Ron Vardy Center. The gifted children from both schools will take part in joined projects and actively participate in various events held by the Center.
Last but not least, our teachers collaborate with European Jewish teachers and educators’ network Centropa that specializes in preserving and expanding knowledge about Jewish life in Europe. Teacher’s experience and methodology sharing seminars, conferences and educational projects is how we collaborate with our European colleagues.
Metai
Klasės
Mokinių skaičius
1990 – 1991
1
16
1991 – 1992
1 – 2
14
1992 – 1993
1 – 4
92
1993 – 1994
1 – 5
135
1994 – 1995
1 – 6
166
1995 – 1996
1 – 7
189
1996 – 1997
1 – 8
206
1997 – 1998
1 – 9
210
1998 – 1999
1 – 9
188
1999 – 2000
1 – 10
186
2000 – 2001
1 – 11
204
2001 – 2002
1 – 12
222
2002 – 2003
1 – 12
226
2003 – 2004
1 – 12
230
2004 – 2005
1 – 12
245
2005 – 2006
1 – 12
249
2006 – 2007
1 – 12
255
2007 – 2008
1 – 12
260
2008 – 2009
1 – 12
273
2009 – 2010
1 – 12
283
2010 – 2011
1 – 12
283
2011 – 2012
1 – 12
276
2012 – 2013
1 – 12
302
2013 – 2014
1 – 12
318
2014 – 2015
1 – 12
311
2015 – 2016
1 – 12
351
2016 – 2017
1 – 12
385
2017 – 2018
1 – 12
417
2018 – 2019
1 – 12
432
2019 – 2020
1 – 12
458
2020 – 2021
1 – 12
504
2021 – 2022
1 – 12
522
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas