Vizija

Moderni, atvira pokyčiams nedidelė gimnazija, saugioje ir jaukioje aplinkoje teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą, bendradarbiaujanti su šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis. Ugdyti maksimaliai savo gebėjimus atskleidžiančią savarankišką ir humanišką asmenybę, motyvuotą ateities karjerai, puoselėjančią tautinį savitumą. Asmenybę, kuri būtų visapusiškai integruota į Lietuvos socialinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą. Gimnazijoje turėtų dirbti pedagogai, ugdantys kiekvieno gebėjimus, kuriantys nuoširdžius ir demokratiškus santykius su bendruomene.

Misija

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija ugdo atsakingą, veiklų, gebantį konkuruoti žmogų, norintį nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą, teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo plačią neformaliojo ugdymo programą, dirba pagal individualius ugdymo planus.