Socialinė pedagogė

Gimnazijos socialinė pedagogė
Vilma Kaliukevičienė

Dienos
Laikas
Pirmadienis
07:30 – 15:00
Antradienis
07:30 – 15:00
Trečiadienis
07:30 – 15:00
Ketvirtadienis
07:30 – 15:00
Penktadienis
07:30 – 15:00
Pietų pertrauka
12:00 – 12:30
Vilma Kaliukevičienė esu geografijos vyr. mokytoja ir pavaduoju socialinę pedagogę esančią motinystės atostogose.

Nežinau kilnesnės profesijos nei Mokytojo! Nežinau įdomesnio dalyko už Geografiją! Didžiuojuosi, kad dirbu mokykloje ir savo mokiniams padedu pažinti Lietuvą ir Pasaulį! Didžiuojuosi savo mokiniais ir labai džiaugiuosi, kad jų tarpe atsiranda norinčių studijuoti geografiją ir netgi tapti mokytojais!

Geografija – tai mokslas, siekiantis paaiškinti teritorijų įvairovę, gyventojų, įvykių ir reiškinių procesus Žemės paviršiuje ir gelmėse. Geografija siejama su žmogaus ir aplinkos ryšiais, jų išsidėstymu tam tikrose teritorijose. Geografijos mokslas sietinas su problemų gausa, akiračio platumu, metodologijos įvairove, darna su kitomis disciplinomis įskaitant gamtos ir socialinius mokslus, o ateityje – ir žmogaus bei gamtos ryšių reguliavimą.
Geografija tiria žemės gamtinių ir žmogiškųjų (ekonominių, apgyvendinimo ir kt.) reiškinių kitimą erdvėje. Nuolatos augant visuotiniam susidomėjimui tokiomis problemomis kaip klimato kaita, migracija ar ekologija, geografija geba pateikti atsaką į kylančius iššūkius.

Socialinis pedagogas – teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui įgyvendinant jo teisę į mokslą ir užtikrinant saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai, informatyviai socializacijai ir pilietinei brandai. Mokykla suteikia vaikui naujų galimybių, bet kelia ir naujų reikalavimų. Čia susiduriama su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, maža mokymosi motyvacija, netinkamas mokinių elgesys ir kt. Socialinis pedagogas yra tas asmuo, kuris padeda spręsti moksleivių problemas, padeda jiems kritinėse situacijose, suteikia reikalingą informaciją.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas
chevron-down