Rėmėjai

Mums Dievas yra pasakęs: „Duok, padėk ir niekada nereikės prašyti”.

Todėl nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo, vadovaudamiesi mintimi: jei turiu, tai visada pasiruošęs aukoti ir aukotis dėl kitų, kad šiam pasauly gyventi būtų gera. Be rėmėjų dėmesio šiandien nebūtumėm tokie, kokie esame: gražūs, tvarkingi, estetiškai patrauklūs. Jūsų dėka gimnazija tapo jaukiais namais visiems, kurie čia dirba ir mokosi.

Keliu taurę už Jūsų sėkmę, už Jūsų gražius ir taurius darbus. Žemai lenkiuosi ir dėkoju už Jūsų gerumą.

Direktorius Miša Jakobas

Organizacijos

THE ISRAEL MINISTRY OF CULTURE AND EDUCATION

THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITEE

THE RONALD S. LAUDER FOUNDATION, USA

THE WORLD ORT UNION

THE LOS ANGELES JEWISH FEDERATION

THE SWEDISH COMMITTEE FOR JEWS IN THE FORMER, USA

WORLD ORT

THE JEWISH AGENCY FOR ISRAEL

SOCHNUT

THE FIRM „TROLIO ŽIEDAS“. PRESIDENT MR. D.L. TODESAS

THE FIRM „LIORA“. PRESIDENT MR. G. GRODNIKAS

THE FIRM „GARSŲ PASAULIS” . PRESIDENT MR. V. VAINIKONIS

THE FIRM „BORESTA”. MR. BONDAR

THE FIRM „AUKSINĖ DOVANĖLĖ“. MR. ŠMUILOVIČIUS

UAB „RAMBETA”. KONSTANTINAS ČERNOVAS

UAB „SPAUDOS KONTŪRAI”. JOLANTA PEŠKAITIENĖ

UAB „PILIUONA”. IGOR ŠIFRINAS

UAB „RĖMAI IR RĖMELIAI”. IGORIS KASINSKAS

UAB „SAREME”. GEN. DIREKTORIUS SERGEJ BOTNEV

GOOD WILL FOUNDATION

Privatūs rėmėjai

IRENA KAZLAUSKAITĖ

GEDIMINAS REIMERIS

ALEKSANDRAS ČERNOVAS

VIDAS TAMULIONIS

MAURICIO MERIKANSKAS

BECKER FAMILY

MR. SHUSTER, USA

MRS. D.KOREY, USA

MRS. R.AVERBOOK, USA

MRS. J.G.HALL, USA

MRS. J. HYMOWITZ, USA

MRS. RAY SHAPER, USA

MR. A. GOLDSTEIN, USA

MR. J. SANKIN, USA

MR. N. GLASS, USA

MR. NATHANIEL YANKELEV, USA

V. DOLGOPOLOVAS

B. ROSITSAN

D. VINICKIS

DR. J. BEARE, SOUTH AFRICA

MRS. AND MR. GOLDSTEIN, USA

RABBI MR. S. KAHN, UK

E. BALTRUŠEVIČ

J. HITERER

T. DELNIK

M. SELEZNIOV

M. AZATIAN

E. JANOVSKAJA

S. KOLDARAS

V. RACHLINAS

G. VILKEVIČIUS

I. NIKONOV

R. PORTNAJA

F. SIMOVIČ

A. RUCHLIADEV

M. IR. I. ŠMUILOVIČIAI

J. GURINAS

M. KOCAS