Projektai

Projektas ,,Mokinių aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai
http://www.vedlys.smm.lt/

Įgyvendinimas

Chemijos pamoka „Buityje ir chemijos laboratorijoje esančių priemonių pH tyrimas“

Projektas „Masa“

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos 10 klasės mokiniai dalyvauja projekte „Masa“, kuris skirtas žydiškos savimonės formavimui ir ryšių su Izraeliu stiprinimui, o jame dalyvauja žydų mokyklos iš įvairių šalių. YMokiniai visus metus nuotoliniu būdu klauso paskaitų apie žydų tautos tradicijas ir Izraelio istoriją. Per kiekvieną paskaitą vaikai virtualiai keliauja vis į kitą Izraelio miestą ir susipažįsta su jo įžymybėmis. Projekto metu gilinamos hebrajų kalbos žinios ir tobulinami bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokiniai ruošia pristatymus hebrajų kalba, rašo referatus apie juos dominančias tradicijų ir istorijos temas, daug diskutuoja įvairiais klausimais. Projektas skatina ir kūrybiškumą, nes mokiniai filmuoja klipą pagal pasirinktą žydišką dainą. Šiais metais mokinių sukurtas klipas pagal A.Ainšteino dainą „Aš mėgstu sėdėti namie“ pateko į klipų finalą. Visų mokslo metų darbų įvertinimas – projekte dalyvaujančių mokinių kelionė į Izraelį, kur jie gali savo akimis pamatyti tai, apie ką tiek daug skaitė ir mokėsi.

Projektas „Yofi“

Projektas „Yofi“ yra projekto „Masa“ dalis ir skirtas giliau pažinti savo protėvių istoriją ir atskleisti save. Mokiniai ne tik klauso paskaitų apie ilgaamžę žydų tautos istoriją, bet dalyvauja įvairiuose seminaruose apie lyderystę, komunikaciją su įvairiais žmonėmis ir viešąjį kalbėjimą. Savo lyderio ir oratoriaus sugebėjimus jie gali atskleisti dalyvaudami konkursuose. Šiuo projekto metu įgyjama labai naudinga patirtis.

Projektas „Žvilgsnis į žydų tautą“

Tel Avivo Diasporos muziejus rengia tarptautinį konkursą, kuriame dalyvauja jaunimas iš viso pasaulio.
Vaikai pristato nuotraukas su aprašymu tema „Žvilgsnis į žydų tautą“. Šio projekto tikslas – stiprinti priklausymo žydų tautai jausmą, skatinti mokinius pažinti žydų tautos tradicijas ir istoriją, skleisti dialogą tarp įvairių šalių moksleivių, besimokančių žydų mokyklose.

Projektas „Bar/Bat Micva“

"כי נר מצווה ותורה אור"
ולבני המצווה ברכות ושיר מזמור
היום אתם עוברים
אל עולם הבוגרים
היום הזה-יאמרו לכם ההורים
"ברוך שפטרני מעונשו של זה..."
וזה מתקבל בהבנה, וזה מתקבל יפה

Kiekvienais metais 7 klasių moksleiviai švenčia savo Bar/ Bat micvą – simbolinį įžengimą į suaugusiųjų pasaulį - berniukai, sulaukę trylikos metų, o mergaitės – dvylikos pagal judaizmo tradicijas laikomi pilnamečiais. Bar micva, išvertus pažodžiui reiškia „įstatymo sūnus“, Bat micva – „įstatymo duktė“, nes nuo šio laiko vaikai tampa atsakingi už visų Toros įstatymų laikymąsi.
Visus metus mokiniai ruošiasi šiai svarbiai ceremonijai darydami gerus darbus. Mokslo metu pabaigoje mokiniai kartu su tėveliais dalyvauja ceremonijoje sinagogoje, po kurios visu kartu švenčia moksleivių parengtame renginyje.

Projektas „Šolom Aleichemui – 150“

2009 m. gegužės 21 d.

Mokyklos bibliotekoje įvyko mokytojų Liudmilos Fiodorovos ir Jolantos Žalienės parengta atvira integruota dailės ir lietuvių kalbos pamoka ,, Mes turime rašalo”, skirta šeštokams, kiek anksčiau, kovo mėnesį, dalyvavusiems Šolomo Aleichemo kūrybos skaitymuose ir turėjusiems galimybę susipažinti su puikiu šio rašytojo kūriniu ,,Motelis”. Tada gimė nauja idėja ,, sugrįžti” į senovę, išbandyti dabar retai naudojamus rašymo rašalu (ar tušu) būdus. Pirmiausia reikėjo susirasti įvairiausių plunksnelių, kotelių, rašalo, popieriaus. Po to ėmėme mokytis rašyti tarsi iš naujo, kaligrafiškai, neįprastai lėtai bei atsargiai raitydami popieriaus lapuose meniškas raides. Rašydami apsvarstėme visus išbandytų rašymo būdų privalumus ir trūkumus, prisiminėme ,,Motelyje” aprašytą rašalo darymo receptą.. Lygindami lietuvių kalbos mokytojos parinktas su pamokos tema susijusias lietuvių rašytojų kūrinių ištraukas, dar kartą kalbėjome apie komiškumą, humorą, pasikartojome ironijos sąvoką, susipažinome su parodija. Išskirtinį gebėjimą savarankiškai daryti rimtas išvadas pademonstravo šeštokė Emilija Sezeman.
Parengė Jolanta Žalienė

2009 m. balandžio 28 d.

Balandžio 28 dieną bibliotekoje apdovanoti skaitymo skatinimo konkurso „Antradienio klausimas“, skirto Šolom Aleichemo 150-osioms gimimo metinėms, nugalėtojai. Sėkmingai atsakęs į visus klausimus, 1-ąją vietą užėmė šeštokas Jakov Braver. 2-oji vieta atiteko šeštokei Viktorijai Jeljaševič, o 3-iąja pasidalino penktokės Gabrielė Dubrovinaitė, Aneta Bagačiūnaitė ir septintokas Paulius Zenevičius.

2009 m. balandžio 24 d.

2009-04-24 lietuvių kalbos pamoka aštuntoje klasėje buvo skirta Šolom Aleichemo 150-osioms gimimo metinėms. Mokiniai aptarė ištraukas iš rašytojo knygos „Menachem Mendelio milijonai“: mergaitės skaitė ir komentavo Šeinės Šeindelės, o berniukai – Menachem Mendelio laiškus. Buvo aptarti istorinių įvykių atspindžiai knygoje, berniukai ieškojo iliustracijų, kurios padėtų geriau suvokti laiškuose aprašomus įvykius, o mergaitės aiškino Šeinės Šeindelės laiškuose esančias žydiškas patarles. Tačiau labiausiai visus mokinius žavėjo žydiškas humoras, kurį sukuria taiklus rašytojo žodis.
Parengė Jurgita Palikevičiūtė

2009 m. kovo 23 d.

Socialinė pedagogė Viktorija Grinkevičienė 9b klasėje vedė Šolom Aleichemo 150-osioms gimimo metinėms skirtą pilietiškumo pagrindų pamoką „Socialinė atskirtis Šolom Aleichemo kūriniuose“.

2009 m. kovo 6 d.

Šeštokai bibliotekoje skaitė Šolom Aleichemo apysakos „Motelis“ ištraukas – du kūrinio skyrius („Mes gaminame rašalą“ ir „Rašalo tvano padariniai“), atsakinėjo į mokytojos J. Žalienės klausimus, dalyvavo diskusijoje, piešė skaityto teksto iliustracijas.
Per lietuvių kalbos pamoką (mokytoja J.Palikevičiūtė), 8 klasės mokiniai skaitė Šolom Aleichemo novelę „Konkurentai“ iš knygos „Komivojažieriaus užrašai“. Skaitydami mokiniai stengėsi atskleisti veikėjų charakterius, jų santykius. Aptardami novelę vaikai kalbėjo apie užuojautą ir pagalbą artimam žmogui, nes tokias mintis sukėlė perskaitytas kūrinys. Mokiniai aptarė žydiško humoro ypatybes ir Šolom Aleichemo kūrybos bruožus, prisiminė skaitytą kūrinį „Motelis“. Aptarime noriai dalyvavo ir J. Žalienės pogrupio vaikai.
Parengė Jurgita Palikevičiūtė

2009 m. kovo 5 d.

Per trečią pamoką, 9A klasės mokiniai (lietuvių kalbos mokytoja J.Palikevičiūtė) bibliotekoje skaitė ir aptarė Šolom Aleichemo novelę „Vestuvės be muzikantų“ iš knygos „Komivojažieriaus užrašai“. Skaitydami tekstą, mokiniai stengėsi atskleisti subtilų žydišką humorą, aptardami jie kalbėjo apie Šolom Aleichemo stilių ir pasakojo, kokius įspūdžius paliko perskaitytas kūrinys. Skaitymuose svečių teisėmis dalyvavo 9B klasės mokiniai su mokytoja Rita Sakalauskaite.
Po pamokų, 7 klasės mokiniai (lietuvių kalbos mokytoja J.Palikevičiūtė) bibliotekoje skaitė ištraukas iš Šolom Aleichemo kūrinio „Motelis“ apie giros gaminimą. Vaikai nuotaikingai perteikė mažo žydų miestelio gyvenimą, charakterizavo veikėjus, išsakė savo nuomonę apie tekste aprašytą situaciją.
Parengė Jurgita Palikevičiūtė

2009 m. kovo 2 d.

Visą savaitę (nuo kovo 2 d.) mokyklos bibliotekoje vyksta Šolom Aleichemo kūrybos skaitymai, skirti 150-osioms rašytojo gimimo metinėms. Pirmadienį dešimtokai su lietuvių kalbos mokytojomis Rita Sakalauskaite ir Jolanta Žaliene literatūrinės valandėlės metu susipažino su rašytojo biografija, jo kūryba, kūrinių iliustracijomis. Pristatymą apie tai parengė bibliotekininkė Audronė Nenartavičienė. Moksleiviai skaitė mokytojos Ritos parinktas ištraukas iš Šolom Aleichemo apysakos „Mendelio milijonai“, jas aptarė.
Visą savaitę mokykloje švenčiamos 150-osios Šolom Aleichemo gimimo metinės. Kiekvieną pertrauką mokyklos fojė esančiame ekrane galima išvysti rusų kalbos mokytojos Žanos Gorevskajos parengtą pristatymą apie rašytojo gyvenimą, kūrybą. Pristatymą į lietuvių kalbą išvertė Audronė Nenartavičienė, apipavidalino Jonas Ruigys.

2009 m. vasario 27 d.

Ruošiantis 150-osioms Šolom Aleichemo gimimo metinėms paminėti, pradinių klasių mokytojos Lina, Dalia, Audra ir Rita skyrė ištisą pamokų ciklą. Mokytojos supažindino vaikus su žymaus žydų rašytojo biografija, skaitė ir aptarė jo apsakymus: „Peiliukas“, „Mes gaminame rašalą“ ir „Laikrodis“, inscenizavo kūrinių ištraukas. Visą pasiruošimą šiai sukakčiai paminėti vainikavo 1-4 klasių Šabatas, kuris įvyko vasario 27 dieną. Skambėjo pradinukų dainos, šlovinančios Šabatą, vaidinimas (pastatytas pagal apsakymą „Peiliukas“), kryžiažodžio sprendimas, malda. Organizuota vaikų darbų parodėlė, pateikta segtuvuose.
Parengė Dalia Gricienė

2009 m. vasario 10 d.

Mokytoja Ala Jegorova penktos klasės moksleiviams vedė pamoką, skirtą Šolomo Aleichemo 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Vaikams reikėjo išspręsti kryžiažodį. Įrašę teisingus atsakymus į lentelę, jie sužinojo rašytojo kūrinio pavadinimą.

2009 m. sausio 14 d.

Sausio pradžioje mokyklos bibliotekoje prasidėjo skaitymo skatinimo konkursas „Antradienio klausimas“, kuris vyks iki Tarptautinės vaikų knygų dienos (balandžio 2 d.) . Šis konkursas skirtas Šolom Aleichemo gimimo 150-osioms gimimo metinėms. Kiekvieną antradienį bibliotekoje bus iškabinamas klausimas apie Šolom Aleichemą, jo gyvenimą, kūrybą. Atsakymų galima ieškoti iki pirmadienio ryto. Teisingai atsakiusių moksleivių pavardės bus skelbiamos kitą antradienį kartu su nauju klausimu. Į daugiausiai klausimų teisingai atsakę moksleiviai mokslo metų pabaigoje bus apdovanoti prizais.
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas sukurtas