Projektai

Projektas „Masa“

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos 10 klasės mokiniai dalyvauja projekte „Masa“, kuris skirtas žydiškos savimonės formavimui ir ryšių su Izraeliu stiprinimui, o jame dalyvauja žydų mokyklos iš įvairių šalių. YMokiniai visus metus nuotoliniu būdu klauso paskaitų apie žydų tautos tradicijas ir Izraelio istoriją. Per kiekvieną paskaitą vaikai virtualiai keliauja vis į kitą Izraelio miestą ir susipažįsta su jo įžymybėmis. Projekto metu gilinamos hebrajų kalbos žinios ir tobulinami bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokiniai ruošia pristatymus hebrajų kalba, rašo referatus apie juos dominančias tradicijų ir istorijos temas, daug diskutuoja įvairiais klausimais. Projektas skatina ir kūrybiškumą, nes mokiniai filmuoja klipą pagal pasirinktą žydišką dainą. Šiais metais mokinių sukurtas klipas pagal A.Ainšteino dainą „Aš mėgstu sėdėti namie“ pateko į klipų finalą. Visų mokslo metų darbų įvertinimas – projekte dalyvaujančių mokinių kelionė į Izraelį, kur jie gali savo akimis pamatyti tai, apie ką tiek daug skaitė ir mokėsi.

Projektas „Yofi“

Projektas „Yofi“ yra projekto „Masa“ dalis ir skirtas giliau pažinti savo protėvių istoriją ir atskleisti save. Mokiniai ne tik klauso paskaitų apie ilgaamžę žydų tautos istoriją, bet dalyvauja įvairiuose seminaruose apie lyderystę, komunikaciją su įvairiais žmonėmis ir viešąjį kalbėjimą. Savo lyderio ir oratoriaus sugebėjimus jie gali atskleisti dalyvaudami konkursuose. Šiuo projekto metu įgyjama labai naudinga patirtis.

Projektas „Žvilgsnis į žydų tautą“

Tel Avivo Diasporos muziejus rengia tarptautinį konkursą, kuriame dalyvauja jaunimas iš viso pasaulio.
Vaikai pristato nuotraukas su aprašymu tema „Žvilgsnis į žydų tautą“. Šio projekto tikslas – stiprinti priklausymo žydų tautai jausmą, skatinti mokinius pažinti žydų tautos tradicijas ir istoriją, skleisti dialogą tarp įvairių šalių moksleivių, besimokančių žydų mokyklose.

Projektas „Bar/Bat Bicva“

"כי נר מצווה ותורה אור"
ולבני המצווה ברכות ושיר מזמור
היום אתם עוברים
אל עולם הבוגרים
היום הזה-יאמרו לכם ההורים:
"ברוך שפטרני מעונשו של זה..."
וזה מתקבל בהבנה, וזה מתקבל יפה

Kiekvienais metais 7 klasių moksleiviai švenčia savo Bar/ Bat micvą – simbolinį įžengimą į suaugusiųjų pasaulį - berniukai, sulaukę trylikos metų, o mergaitės – dvylikos pagal judaizmo tradicijas laikomi pilnamečiais. Bar micva, išvertus pažodžiui reiškia „įstatymo sūnus“, Bat micva – „įstatymo duktė“, nes nuo šio laiko vaikai tampa atsakingi už visų Toros įstatymų laikymąsi.
Visus metus mokiniai ruošiasi šiai svarbiai ceremonijai darydami gerus darbus. Mokslo metu pabaigoje mokiniai kartu su tėveliais dalyvauja ceremonijoje sinagogoje, po kurios visu kartu švenčia moksleivių parengtame renginyje.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

© 1989-

Dizainas - 
Specto.lt
chevron-down