Sutartys su moksleivių tėvais:

1 – 4 klasės
5 – 8 klasės
9 – 10 klasės
11 – 12 klasės
Pastaba: sutartys sudaromos priimant į atitinkamo koncentro klasę, atskirai kiekvienam moksleiviui ir gali būti papildytos.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos sprendimas.

Mokinių priėmimo į Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją tvarka.

Mokinių priėmimo į Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją tvarkos patvirtinimas.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

GRAFIKAS ESISTEMOJE-sutrumpintas

Nuoroda į dokumentą.