Gimnazijos istorija

Direktoriaus žodis

Mieli mano brangūs vaikai, nepakartojami kolegos, gerbiami tėveliai! Žvelgiu į Jus pakylėtas nenusakomai laimingas ir apsvaigęs, kad myliu Jus visa širdimi. Didžiuojuosi Jumis, kad visi kartu statėme ir puoselėjome šią mažytę žydiškos meilės, mokslo ir taurios dvasios salelę. Viliuosi, kad mūsų išdalintas žinias bei išmintį, meilę ir pagarbą, gerą žodį ir šilumą ilgai laikysite savo jausmuose ir širdyse. Tegul šviesūs būna Jūsų keliai ir viltys Jūsų neišblunka. Būkite žvalūs, teisūs bei laimingi, eikite ten kur niekada nevysta gėlės ir kvepia pavasariu. Tegul Jums visada padeda svajonės. Iš jų išsirinkite pačią gražiausią, ir pavadinę ją gyvenimo tikslu, siekite jos įgyvendinimo.

Myliu Jus,

Jūsų direktorius Miša Jakobas

Kartu su Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo sąjūdžiu atgimė ir Lietuvos žydai. Žydų mokyklos atkūrimas tapo Lietuvos žydų kultūros draugijos (LŽKD) pagrindiniu uždaviniu, kurį įgyvendinant aktyviai dalyvavo LŽKD pirmininkas E.Zingeris, J.Traupianskis (tuometinis žydų organizacijos SOHNUT atstovas Lietuvoje), S.Zibucienė, S.Lapickaja (žydų mokytojų asociacijos „Bildung“ aktyvistai), S.Levinas (pirmasis žydų mokyklos direktorius), M.Vildžiūnienė, M.Jakobas.

Žydų mokykla pradėjo veikti 1989 m. spalio 2 d. Iš pradžių žydų bendruomenės nariai vakarais mokėsi jidiš, hebrajų kalbų, žydų istorijos ir tradicijų, o sekmadieniais jaunimas organizavo žydų šventes, rengė diskotekas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo S.Levinas.
Vadovaujant direktoriui M. Jakobui, 1991 m. ši mokykla tapo dienine pradine, vėliau – Vilniaus Šolom Aleichemo vidurine mokykla.

Mokinių skaičius nuo mokyklos įkūrimo
1990 – 1991 1 klasė 16 mokinių
1991 – 1992 2 klasė 14 mokinių
1992 – 1993 1-4 klasės 92 mokiniai
1993 – 1994 1-5 klasės 135 mokiniai
1994 – 1995 1-6 klasės 166 mokiniai
1995 – 1996 1-7 klasės 189 mokiniai
1996 – 1997 1-8 klasės 206 mokiniai
1997 – 1998 1-9 klasės 210 mokinių
1998 – 1999 1-9 klasės 188 mokiniai
1999 – 2000 1-10 klasės 186 mokiniai
2000 – 2001 1-11 klasės 204 mokiniai
2001 – 2002 1-12 klasės 222 mokiniai
2002 – 2003 1-12 klasės 226 mokiniai
2003 – 2004 1-12 klasės 230 mokinių
2004 – 2005 1-12 klasės 245 mokiniai
2005 – 2006 1-12 klasės 249 mokiniai
2006 – 2007 1-12 klasės 255 mokiniai
2007 – 2008 1-12 klasės 260 mokinių
2008 – 2009 1-12 klasės 273 mokiniai
2009 – 2010 1-12 klasės 283 mokiniai
2010 – 2011 1-12 klasės 283 mokiniai
2011 – 2012 1-12 klasės 276 mokiniai
2012 – 2013 1-12 klasės 302 mokiniai
2013 – 2014 1-12 klasės 318 mokinių
2014 – 2015 1-12 klasės 311 mokinių
2015 – 2016 1-12 klasės 351 mokinys
2016 – 2017 1-12 klasės 385 mokiniai

Daugiausia mokykloje yra žydų tautybės vaikų, tačiau mokosi ir lietuviai, rusai, lenkai.

Vilniaus žydų nacionalinė mokykla buvo įsteigta LTSR Švietimo ministro 1989 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 172, veiklos pradžia 1989 m. spalio 2 d.

1992–1993 mokslo metais tapo Vilniaus Šolom Aleichemo pradine mokykla.

Nuo 1993 m. rugsėjo 3 d. tapo Šolomo Aleichemo pagrindine mokykla.

Vilniaus miesto tarybos 1999 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 343 pagrindinė mokykla reorganizuota į Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinę mokyklą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1753 akredituota vidurinio ugdymo programa.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1082 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnaziją.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1244 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos pavadinimo pakeitimo“ mokyklai suteiktas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavadinimas.

Techninė bazė

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje įrengti modernūs fizikos, chemijos, du informatikos kabinetai, yra stacionarus interneto ryšys, bibliotekoje ir kiekvienoje klasėje – kompiuteriai. Turime daug įvairių mokymo priemonių, padedančių mokiniams savarankiškai kurti projektus. Penkiose klasėse mokytojai veda pamokas naudodamiesi interaktyviomis mokymo lentomis. Šiuo metu mokyklos techninę bazę papildė pati didžiausia naujiena IT srityje- kompiuterinė laboratorija NOVA 5000, skirta fizikos, chemijos ir biologijos laboratoriniams darbams atlikti. Tokiomis kompiuterinėmis laboratorijomis naudojamasi tik penkiose pasaulio valstybėse: Pietų Korėjoje, Izraelyje, Prancūzijoje, Singapūre ir Lietuvoje (tik mūsų mokykloje). 2008 metų pabaigoje mokykla atnaujino mokyklos serverio galimybes, įsigijo elektroninį mikroskopą ir elektroninį grafoprojektorių. Gimnazija turi specialią aparatūrą ir gali rengti įvairaus tipo vaizdo konferencijas su mokyklomis, esančiomis bet kuriame pasaulio krašte. Tokių vaizdo konferencijų metu jau buvo užmegztas ryšys su Izraeliu, Anglija, Argentina, Italija.