Darbuotojai

Šiuo metu vaikų švietimu rūpinasi puikus pedagogų kolektyvas: 39 mokytojai, tarp kurių yra 2 mokslų daktarai, 2 mokytojai ekspertai, 6 mokytojai metodininkai, 18 vyr. mokytojų, 11 mokytojų.
Mokykloje dirba 4 hebrajų kalbos mokytojai (2 iš jų atvykę iš Izraelio), 7 pradinių klasių mokytojai, 1 rusų kalbos, 3 lietuvių kalbos, 4 anglų kalbos, 2 istorijos, 2 žydų tautos istorijos, 4 matematikos, 1 fizikos, 1 informacinių technologijų, 1 chemijos, 1 geografijos, 1 biologijos, 1 muzikos, 1 dailės, 1 technologijų, 3 meninio ugdymo, 2 kūno kultūros mokytojai.