Apie mokyklą

VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJA

Biudžetinės įstaigos kodas 190009352. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994 m. rugpjūčio 2 d.

Vilniaus žydų nacionalinė mokykla buvo įsteigta LTSR Švietimo ministro 1989 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 172, veiklos pradžia 1989 m. spalio 2 d.

1992–1993 mokslo metais tapo Vilniaus Šolom Aleichemo pradine mokykla.

Nuo 1993 m. rugsėjo 3 d. tapo Šolomo Aleichemo pagrindine mokykla.

Vilniaus miesto tarybos 1999 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 343 pagrindinė mokykla reorganizuota į Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinę mokyklą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1753 akredituota vidurinio ugdymo programa.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1082 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnaziją.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1244 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos pavadinimo pakeitimo“ mokyklai suteiktas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavadinimas.

 

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, turėdama didžiulį būrį puikių pedagogų, gali ir turi galimybių spręsti visus uždavinius, kuriuos kelia šiuolaikinė XXI amžiaus visuomenė. Šiandien nuoširdžiai dėkojame visiems gimnazijos mokytojams už puikų darbą ir didelį indėlį lavinant ir ugdant mūsų vaikus. Įvertinus potencialias galimybes: mokytojų novatoriškumą ir kūrybiškumą, puikias ir nuostabiai gražias renovuotas erdves, įspūdingus informacinių technologijų, fizikos, chemijos, anglų kalbos, menų kabinetus ir t.t., galime drąsiai teigti, kad mūsų gimnazija yra viena iš geriausiai aprūpintų ugdymo įstaigų ne tik Vilniaus mieste, bet ir Lietuvoje. Ir tai yra gražus nuopelnas visų organizacijų, su kuriomis dirba Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, pasaulinė žydų organizacija WORLD ORT, Izraelio švietimo ministerija, pasaulinė žydų organizacija JOINT.
Mūsų laimėjimai yra ženklūs. Jau keletą metų iš eilės aukštais reitingais džiaugiasi gimnazijos bendruomenė, visuomeninės ir vyriausybinės organizacijos. Tapo gražia ir puikia tradicija aukštais rezultatais išlaikyti valstybinius brandos egzaminus iš lietuvių k. ir literatūros, anglų kalbos, biologijos, matematikos ir kt. Tai sunkaus ir stropaus visų mūsų darbo rezultatas.
2008-2009 m.m. gimnazija išleido 100-ąjį abiturientą, o 2014-2015 m.m. sveikinome 200-ąjį abiturientą Jakovą Braverį, kuris pirmą kartą gimnazijos istorijoje išlaikė valstybinius brandos egzaminus, gaudamas 3 aukščiausius įvertinimus – 100 balų. Tai fantastinis gimnazijos laimėjimas. Iš viso gimnazija išleido 253 abiturientus. Linkime sulaukti ir 300 abituriento. Esame įsitikinę, kad taip ir bus, o priešaky – gyvenimas, pilnas vaikų klegesio, džiaugsmo, laimės ir nevilties ašarėlių. Tegul pastarųjų būna kuo mažiau.
Dėkojame Dievui ir džiaugiamės, kad esame, kad turime savo bendruomenę, savo gimnaziją, savo pergales, džiaugsmus, nusivylimus ir savo laimę.
Visiems sėkmės!
Gimnazijos bendruomenė.